Thứ 3, ngày 21 tháng 1 năm 2020
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3241128
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, THU HÚT ĐẦU TƯ
Chính sách ưu đãi, hỗ trợ của Trung ương
8/25/2016 3:03:50 PM     

I. Ưu đãi về thuế

1. Thuế thu nhập doanh nghiệp:

- Đối với dự án đầu tư mới: Thuế suất 10% trong vòng 15 năm; được miễn thuế 100% trong 4 năm đầu và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

- Đối với dự án thuộc các lĩnh vực Sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống: thuế suất 17% trong thời gian 10 năm (quy định tại Khoản 3, điều 15, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

- Đối với dự án thuộc các lĩnh vực Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; công nghệ cao theo quy định của pháp luật; đầu tư phát triển nhà máy nước, nhà máy điện, hệ thống cấp thoát nước; cầu, đường bộ, đường sắt; sân bay, nhà ga và công trình cơ sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định; sản xuất sản phẩm phần mềm; sản xuất vật liệu composit, các loại vật liệu xây dựng nhẹ, vật liệu quý hiếm; sản xuất năng lượng; Sản xuất thiết bị xử lý ô nhiễm môi trường, thiết bị quan trắc và phân tích môi trường; xử lý ô nhiễm và bảo vệ môi trường; thu gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn; tái chế, tái sử dụng chất thải: thuế suất 10% không quá 30 năm (quy định tại Khoản 5, điều 15, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

- Hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp; doanh nghiệp từ trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản: miễn 100% trong suốt thời gian hoạt động (quy định tại Khoản 1, điều 4, Nghị định số 218/2013/NĐ-CP)

- Riêng đối với dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa: giảm 10% trong suốt thời gian hoạt động (Lĩnh vực xã hội hóa bao gồm: giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hoá; thể dục thể thao; môi trường - quy định tại Nghị định số 69/2008/NĐ-CP).

Chi tiết văn bản chính sách: NĐ 218NĐ 69

2. Thuế nhập khẩu: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định của đối tượng được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, bao gồm: (quy định tại khoản 11, điều 16, Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13; điều 14, Nghị định 134/2016/NĐ-CP)

a) Máy móc, thiết bị; linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với máy móc, thiết bị; nguyên liệu, vật tư dùng để chế tạo máy móc, thiết bị hoặc để chế tạo linh kiện, chi Tiết, bộ phận rời, phụ tùng của máy móc, thiết bị;

b) Phương tiện vận tải chuyên dùng trong dây chuyền công nghệ sử dụng trực tiếp cho hoạt động sản xuất của dự án;

c) Vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được.

Việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu quy định tại Khoản này được áp dụng cho cả dự án đầu tư mới và dự án đầu tư mở rộng.

Chi tiết văn bản chính sách: Luật 107 và Nghị định 134

3. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp:

 Doanh nghiệp có Dự án sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh tất cả các lĩnh vực (trừ lĩnh vực nông nghiệp) được miễn 100% trong suốt thời gian hoạt động của dự án (quy định tại Điều 10, Thông tư 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 về hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp của Bộ Tài chính).

Chi tiết văn bản chính sách: TT 153

II. Ưu đãi về thuê đất, thuê mặt nước:

- Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư: miễn thuế trong suốt thời gian hoạt động (khoản 3, điều 19, NĐ 46/2014/NĐ-CP)

- Dự án thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư: miễn thuế trong 15 năm (quy định tại mục c, khoản 3, điều 19, NĐ 46/2014/NĐ-CP)

- Dự án còn lại: Miễn thuế trong 11 (quy định tại mục c, khoản 3, điều 19, NĐ 46/2014/NĐ-CP)

Chi tiết văn bản chính sách: NĐ 46

III. Ưu đãi về nông nghiệp, nông thôn:

- Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu được Nhà nước giao đất thì được miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư đó (quy định tại điều 5, NĐ số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013)

- Nhà đầu tư có dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư nếu thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân để thực hiện dự án đầu tư đó thì được Nhà nước hỗ trợ 20% tiền thuê đất, thuê mặt nước cho 5 năm đầu tiên kể từ khi hoàn thành xây dựng cơ bản (khoản 1, điều 7, Nghị định 210/2013/NĐ-CP)

- Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường và áp dụng khoa học công nghệ: Hỗ trợ 70% kinh phí đào tạo nghề trong nước; Hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo doanh nghiệp và sản phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng; 50% kinh phí tham gia triển lãm hội chợ trong nước; được giảm 50% phí tiếp cận thông tin thị trường và phí dịch vụ từ cơ quan xúc tiến thương mại của Nhà nước; Hỗ trợ 70% kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới; Hỗ trợ 30% tổng kinh phí đầu tư mới để thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm được cấp có thẩm quyền phê duyệt. (điều 9, NĐ số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013)

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở chăn nuôi gia súc có quy mô nuôi tập trung:  Hỗ trợ 3 tỷ đồng/dự án, riêng đối với chăn nuôi bò sữa cao sản mức hỗ trợ là 5 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện, nước, nhà xưởng, đồng cỏ và mua thiết bị (điều 11, NĐ số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013).

- Hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm: Hỗ trợ thấp nhất 2 tỷ đồng/dự án để xây dựng cơ sở hạ tầng về điện, nước, nhà xưởng, xử lý chất thải và mua thiết bị (điều 11, NĐ số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013)

- Hỗ trợ trồng cây dược liệu: hỗ trợ 15 triệu đồng/ha để xây dựng đồng ruộng, cây giống (điều 12, NĐ số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013)

- Dự án chưa có đường giao thông, hệ thống điện, cấp thoát nước đến hàng rào ngoài dự án thì được hỗ trợ 70% chi phí và không quá 5 tỷ đồng/dự án (điều 10,11, NĐ số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013)

Chi tiết văn bản chính sách: NĐ 210

IV. Hỗ trợ đầu tư khác:

- Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, trong quá trình di dời dự án: được Nhà nước ưu tiên bố trí mặt bằng sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khu sản xuất, kinh doanh tập trung khác; Trường hợp không bố trí được mặt bằng sản xuất kinh doanh, Nhà nước hỗ trợ tiền bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc giảm 100% tiền sử dụng đất (điểm a, khoản 2, điều 11, Mục 2, NĐ số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009)

- Hỗ trợ vốn đầu tư đối với lĩnh vực môi trường: hỗ trợ 50% vốn đầu tư xây dựng, trong đó 40% từ ngân sách trung ương và 10% từ ngân sách địa phương; 50% còn lại được vay ưu đãi từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam hoặc Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam (khoản , điều 12, Mục 2, NĐ số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009)

- Bố trí quỹ đất đã hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án (khoản 1, điều 9, Mục 1, NĐ số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009)

Chi tiết văn bản chính sách: NĐ 04

  
THÔNG BÁO
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử tổng hợp Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum
    Giấy phép số:03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cấp ngày 30/08/2016. 
    Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
    Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân; Điện thoại: 0603.917.445 ; Fax: 0603.913436; Email: ipckontum@gmail.com.
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Duy Tám, Giám đốc Trung tâm.
Phát triển:TNC