Thứ 5, ngày 21 tháng 11 năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3135730
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
VĂN BẢN - CHÍNH SÁCH MỚI
Thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông
10/28/2016 3:18:53 PM     
Ngày 19/10/2016 UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 1238/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông (Trung tâm).

Trung tâm Phát triển Cụm công nghiệp huyện Kon Plông là đơn vị sự nghiệp kinh tế có thu trực thuộc UBND huyện Kon Plông, có trụ sở làm việc, tư cách pháp nhân, có con dấu riêng và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các tổ chức tín dụng khác để hoạt động theo quy định của pháp luật.

Chức năng: Kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Kon Plông.

Quyền hạn:

- Vận động đầu tư phát triển Cụm công nghiệp (CCN) trên cơ sở quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

- Huy động vốn để đầu tư xây dựng hạ tầng CCN theo quy định của pháp luật.

- Cho thuê lại đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Đầu tư xây dựng nhà xưởng trong CCN để cho thuê bán cho các doanh nghiệp.

- Kinh doanh các dịch vụ công cộng, tiện ích khác trong CCN phù hợp với nội dung của Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Đăng ký kinh doanh được cấp.

- Trình cơ quan có thẩm quyền quyết định giá cho thuê lại đất, giá cho thuê hoặc bán nhà xưởng và các loại phí sử dụng dịch vụ công cộng, tiện ích khác.

- Hưởng ưu đãi về đầu tư và các ưu đãi hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ:

- Triển khai thực hiện dự án đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật theo đúng quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt và tiến độ ghi trong dự án theo quy định.

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình, kết cấu hạ tầng CCN trong suốt thời gian hoạt động; Cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư CCN; Cung cấp các dịch vụ, tiện ích phục vụ sản xuất, kinh doanh trong CCN.

- Là đầu mối giúp doanh nghiệp đăng ký đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư vào CCN, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất kinh doanh trong CCN.

 - Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định pháp luật và thực hiện các chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cấp có thẩm quyền liên quan.

Chi tiết văn bản: tại đây

Trần Thị Hạnh - ipckontum  
Bài liên quan:
Icon  Phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất (bổ sung) năm 2016 của huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.
Icon  Kế hoạch thực hiện Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế
Icon  Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Kon Tum năm 2025, định hướng đến năm 2030
Icon  Phê duyệt quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
Icon  Thực hiện các quy định bảo vệ môi trường trong khu công nghiệp, khu kinh tế
Icon  Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào địa bàn tỉnh Kon Tum.
Icon  Nghị Quyết về Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến trên địa bàn tỉnh.
Icon  Miễn, giảm thuế xuất khẩu các sản phẩm thân thiện môi trường
Icon  Thu hồi GCN đăng ký đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong 30 ngày từ khi đề nghị
Icon  Qui định một số nội dung về công tác quy hoạch phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
THÔNG BÁO
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử tổng hợp Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum
    Giấy phép số:03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cấp ngày 30/08/2016. 
    Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
    Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân; Điện thoại: 0603.917.445 ; Fax: 0603.913436; Email: ipckontum@gmail.com.
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Duy Tám, Giám đốc Trung tâm.
Phát triển:TNC