banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Quy định thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum
16-11-2017
Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc Quy định thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Đối tượng áp dụng là các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có dự án đầu tư trong lĩnh vực Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum; các cơ quan Nhà nước; tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum.

Nguyên tắc áp dụng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Nhà đầu tư có dự án đầu tư sản xuất tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum; cùng một dự án nhà đầu tư chỉ được hưởng mức ưu đãi cao nhất cho một loại ưu đãi hoặc hỗ trợ đầu tư.

Điều kiện thực hiện ưu đãi đầu tư:

1. Nội dung thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao: Dự án đầu tư, sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong khu nông nghiệp công nghệ cao được hỗ trợ đầu tư hệ thống nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt để hỗ trợ khởi nghiệp doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao cụ thể: Miễn tiền thuê nhà kính, nhà lưới, hệ thống tưới phun, tưới nhỏ giọt trong thời hạn 3 năm đầu và giảm 50% cho 02 năm tiếp theo.

2. Dự án đầu tư thuộc Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp: Dự án đầu tư thuộc Danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp theo quy định tại Phụ lục kèm theo Quyết định số 738/QĐ-BNN-KHCN ngày 14 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp.

3. Cam kết thực hiện dự án: Cam kết thực hiện ký quỹ đầu tư theo quy định hiện hành; cam kết tiến độ thực hiện dự án đầu tư và các nghĩa vụ tài chính liên quan thực hiện dự án Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum theo quy định Nhà nước.

4. Yêu cầu khi thuê nhà kính: Thời gian thuê tối thiểu 10 năm; đơn giá cho thuê nhà kính thực hiện theo Quyết định của UBND tỉnh Kon Tum.

Quy trình thủ tục thực hiện ưu đãi, hỗ trợ đầu tư

Trình tự

thực hiện

Bước 1. Lập hồ sơ

Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định; nộp hồ sơ tại Trụ sở Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (Đ/c: thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum).

Thời gian: Từ 7h00'-11h00' và 13h00'-17h00' các ngày làm việc trong tuần.

Bước 2. Thẩm định hồ sơ: Công chức tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp và đầy đủ của hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, đúng quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn.

- Trường hợp hồ sơ còn thiếu hoặc chưa đúng quy định thì hướng dẫn chỉnh sửa, bổ sung.

Bước 3. Trả kết quả cho nhà đầu tư tại địa điểm đã tiếp nhận hồ sơ:

Thời gian: Từ 7h00'-11h00' và 13h00'-17h00' các ngày làm việc trong tuần.

Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Ban quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen hoặc qua hệ thống bưu điện theo địa chỉ thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon PLông, tỉnh Kon Tum.

Thành phần, số lượng hồ sơ

1. Thành phần hồ sơ

- Bản đề nghị hỗ trợ đầu tư (theo mẫu 1)

- Quyết định chủ trương đầu tư hoặc hợp đồng cho thuê nhà kính giữa Ban quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen và nhà đầu tư.

- Dự án đầu tư

2. Số lượng hồ sơ: 5 bộ (trong đó có 1 bộ gốc, 04 bộ hồ sơ được đóng dấu giáp lai của nhà đầu tư).

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện

Tổ chức, cá nhân

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định và thực hiện Thủ tục hỗ trợ đầu tư: Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen.

- Cơ quan phối hợp: Các đơn vị liên quan

Kết quả

- Quyết định hỗ trợ đầu tư dự án

Lệ phí

Không.

Chi tiết tại đây.

Phan Phượng
Số lượt xem:736
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC