Thứ 3, ngày 16 tháng 7 năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2823270
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
TIN KHÁC
Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
12/15/2017 9:46:31 AM     
Thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Chương trình số 42-CTr/TU ngày 12/10/2017 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

Mục tiêu từ nay đến năm 2020, tập trung tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh, thúc đẩy kinh tế tăng trưởng nhanh và bền vững; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phát triển đồng bộ các loại thị trường; đảm bảo phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, phát triển con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường, phát triển xã hội bền vững. Phấn đấu đến năm 2030, thực hiện đồng bộ và vận hành có hiệu quả thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Đặt ra các nhiệm vụ và giải pháp như sau:

Tổ chức nghiên cứu, quán triệt, thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tiếp tục triển khai các nghị quyết, chương trình hành động của chính phủ, các chương trình, kết luận của Tỉnh ủy, ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chương trình hành động của UBND tỉnh về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Tiếp tục đổi mới, phát triển các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách về phát triển đồng bộ các yếu tố thị trường và các loại thị trường.

Gắn kết chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm phát triển bền vững, tiến bộ và công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến độ khí hậu.

Tham gia nghiên cứu hoàn thiện và triển khai thực hiện tốt thể chế đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về kinh tế, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội.

Trước mắt cần tập trung thực hiện phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là về vốn đầu tư phát triển, tạo động lực cho tăng trưởng, phát triển, đảm bảo tiến bộ, công bằng xã hội, quốc phòng, an ninh.

Tiếp tục cải tiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Có chính sách đột phá tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp phát triển.

Tập trung xử lý dứt điểm, hiệu quả các tồn tại, yếu kém, đặc biệt là các dự án, công trình đầu tư không hiệu quả, nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ đọng thuế, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp…

Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả khoa học - công nghệ; tăng cường công tác giáo dục - đào tạo, phát triển nguồn nhân lực.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nền kinh tế và năng lực kiến tạo, đặc biệt là năng lực, hiệu quả thể chế đường lối, chủ trương của Đảng và tổ chức thực hiện luật pháp, chính sách của nhà nước.

Trần Hạnh  
Bài liên quan:
Icon  UBND phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018.
Icon  Chương trình tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư - vận hành cổng thông tin xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam
Icon  Chương trình diễn đàn thanh niên khởi nghiệp năm 2017
Icon  Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Kon Tum giai đoạn 2015-2020, định hướng đến năm 2025
Icon  Hội chợ Công thương khu vực Tây Nguyên, Kon Tum 2017
Icon  HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ PHỤC VỤ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 VÙNG TÂY NGUYÊN.
Icon  Chương trình hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017-2020
Icon  Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đối với Dự án Nhà máy Bột giấy và giấy Tân Mai.
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án đầu tư khai thác khoáng sản cát, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường của Công ty TNHH Đồng Tâm
Icon  Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế tại huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum
THÔNG BÁO
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử tổng hợp Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum
    Giấy phép số:03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cấp ngày 30/08/2016. 
    Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
    Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân; Điện thoại: 0603.917.445 ; Fax: 0603.913436; Email: ipckontum@gmail.com.
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Duy Tám, Giám đốc Trung tâm.
Phát triển:TNC