banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Ban hành Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020
30-3-2018
Ngày 09/3/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 252/QĐ-UBND về danh mục dự án thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2020.

Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020 gồm có 45 dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư và 63 dự án thu hút đầu tư.

Trong đó các dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư: Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp có 11 dự án; lĩnh vực Công nghiệp có 08 dự án; lĩnh vực Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch có 17 dự án và lĩnh vực Đầu tư phát triển đô thị có 09 dự án.

Các dự án thu hút đầu tư: Lĩnh vực Nông, Lâm nghiệp gồm có 16 dự án; lĩnh vực Công nghiệp có 18 dự án; lĩnh vực Văn phòng - Thương mại - Dịch vụ - Du lịch có 17 dự án và lĩnh vực Đầu tư phát triển đô thị  có 12 dự án.

Uỷ ban nhân dân tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tổ chức kêu gọi, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh có hiệu quả; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan lựa chọn và xây dựng biểu mô tả một số dự án trọng điểm ưu tiên thu hút đầu tư để phục vụ công tác quảng bá, xúc tiến đầu tư.

Quyết định này thay thế Quyết định số 1176/QĐ-UBND ngày 03/11/2017 của UBND tỉnh ban hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư và lĩnh vực tìm hiểu cơ hội đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2017 – 20203./.

Chi tiết tại đây 

Diễm Hằng
Số lượt xem:1569
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC