Thứ 4, ngày 18 tháng 9 năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2975069
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
TIN KHÁC
Điều chỉnh nhân sự Chủ tịch Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum
5/14/2018 4:51:03 PM     
Ngày 18/4/2018, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 203/QĐ-UBND về việc điều chỉnh nhân sự Chủ tịch Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kiêm nhiệm Chủ tịch Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum thay ông Nguyễn Đức Tuy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh.

Nhiệm vụ và quyền hạn Hội đồng

- Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm định, xét duyệt, tư vấn và hỗ trợ các dự án, ý tưởng kinh doanh khả thi để tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp; triển khai các chương trình khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

 - Định kỳ tổ chức các cuộc họp để thẩm định, xét duyệt dự án, ý tưởng và trao giấy chứng nhận doanh nghiệp khởi nghiệp cho các tổ chức, cá nhân có dự án, ý tưởng khả thi. Tùy vào lĩnh vực của dự án, ý tưởng khởi nghiệp, Chủ tịch Hội đồng triệu tập Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố hoặc mời thêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để tham gia thẩm định.

- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh để hỗ trợ khởi nghiệp; kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức, các nhân đóng góp vào Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của tỉnh hoặc đầu tư vào các dự án, ý tưởng khởi nghiệp.

- Hội đồng có trách nhiệm thành lập Tổ giúp việc để triển khai nhiệm vụ; ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng, Quy trình xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các hoạt động tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh; định kỳ hằng quý báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân công.

Phan Phượng  
Bài liên quan:
Icon  Hội thảo khoa học “Phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường tại khu vực Tây Nguyên”
Icon  Gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo tỉnh Kon Tum với thanh niên
Icon  Tỉnh Vĩnh Long tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư
Icon  Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo
Icon  Tỉnh Kon tum tổ chức Ngày phụ nữ khởi nghiệp năm 2018
Icon  Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”
Icon  Tổ chức lớp đào tạo khởi nghiệp năm 2017
Icon  Kế hoạch về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.
Icon  UBND phê duyệt Kế hoạch Xúc tiến thương mại địa phương năm 2018.
Icon  Chương trình tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến đầu tư - vận hành cổng thông tin xúc tiến đầu tư phát triển công nghiệp Việt Nam
THÔNG BÁO
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử tổng hợp Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum
    Giấy phép số:03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cấp ngày 30/08/2016. 
    Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
    Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân; Điện thoại: 0603.917.445 ; Fax: 0603.913436; Email: ipckontum@gmail.com.
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Duy Tám, Giám đốc Trung tâm.
Phát triển:TNC