Thứ 6, ngày 22 tháng 3 năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2561901
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
DANH MỤC DỰ ÁN THU HÚT ĐẦU TƯ
Project description is in List of projects calling for investment in Kon Tum province, period 2018 – 2020
6/1/2018 9:10:45 AM     
No. Project code Project Name project information
I   AGRICULTURE, INDUSTRY   
1 KT.I.01 Leasing forests for planting and processing Ngoc Linh Ginseng Project Here
2 KT.I.02 Planting and processing  Red Ginseng, Radix Angelicae Sinensis in Tu Mo Rong District  Here
3 KT.I.03 Planting and processing  Red Ginseng, Radix Angelicae Sinensis in Konplong District Here
4 KT.I.04 Planting and processing  Red Ginseng, Radix Angelicae Sinensis in Dakglei District Here
5 KT.I.05 Investment in building the high-tech applied agricultural Zone in Kon Tum City  Here
6 KT.I.06 Investment in building the high-tech applied agricultural Zone in Dak Ha District  Here
7 KT.I.07 Investment in Kon Tum High- tech applied pig farm  Here
8 KT.I.08 Focal  clean industrial Farm in  Dak Ha Here
9 KT.I.09 High tech applied - pig focal farm in Ia H'Drai Here
10 KT.I.10 High quality cow raising in Ia H'Drai District Here
11 KT.I.11 Material forest plantation in combination with processing  Here
II   INDUSTRY   
1 KT.II.01 Tan Canh Solar Power  Mill Here
2 KT.II.02 Ia Toi 1 Solar Power Mill  Here
3 KT.II.03 Ia Toi 2 Solar Power Mill  Here
4 KT.II.04 Ia Toi 4 Solar Power Mill  Here
5 KT.II.05 Ia Toi 3 Solar Power Mill  Here
6 KT.II.06 Sac Ly Solar Power Mill  Here
7 KT.II.07 Dak Ruong Solar Power Mill  Here
8 KT.II.08 Investment in  trading the infrastructure of  Bo Y Industrial Zone, Bo Y International Economic Border Zone Here
III   OFFICE - TRADING- SERVICE -TOURISM   
1 KT.III.01 A complex of residential,  eco tourist-resort and golf club Here
2 KT.III.02 Golf club and eco tourist resort Here
3 KT.III.03 Tourist resort along Dakbla river bank - Le Loi Ward Here
4 KT.III.04 Tourist resort along Dakbla river bank- Chu Hreng Commune Here
5 KT.III.05 Bungalow resorts Here
6 KT.III.06 Dak Uy Eco-tourist specialized forest Resort Here
7 KT.III.07 Dakbla river semi overlfowed  eco-resort   Here
8 KT.III.08 Eco-tourist area - Ia Chim reservoir Here
9 KT.III.09  Pa Sỹ and Lô Ba Waterfalls eco-tourist areas  Here
10 KT.III.10 5 star Dakbla 1 hotel  Here
11 KT.III.11 5 star Dakbla 2 hotel  Here
12 KT.III.12 Hotel and Convention Center  Here
13 KT.III.13 Trading Center and  Urban Housing- Market  Here
14 KT.III.14 Trading Center and Urban housing  - Ba Trieu Street- Kon Tum City Here
15 KT.III.15 A complex of trading- service- urban housing combining with theme park for teenagers -  Truong Chinh Street Here
16 KT.III.16 Office Services Here
- Office Service  1  
- Office Service  2  
- Office Service  3  
- Office Service  4  
- Office Service  5  
17 KT.III.17 Building a center for Logistics,warehousing and service at  Bo Y International Border Gate Economic Zone Here
IV   URBAN DEVELOPMENT  
1 KT.IV.01 Building infrastructure of urban zones to the north and the south of Bo Y  Here
2 KT.IV.02 Eco urban- tourist area with a park to the North of Kon Tum City Here
3 KT.IV.03 New residential area number 1 to the north east along  the exit of HCM Road  Here
4 KT.IV.04 New residential area number 2  along  the exit of HCM Road  Here
5 KT.IV.05 New residential area number 3 the exit of HCM Road  Here
6 KT.IV.06 Eco urban area to the west of Quyet Thang Ward,  Kon Tum City Here
7 KT.IV.07 New Urban Area in the South of Dakbla River Here
8 KT.IV.08 Building Road  No.1 connecting HCM Road with National No.24 Here
9 KT.IV.09 Building Road  No.2 connecting HCM Road with National No.24 Here

 

BBT (TH)  
Bài liên quan:
Icon  Thông tin mô tả các dự án nằm trong Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018 - 2020
Icon  Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2018-2020
Icon  List of projects calling for investment in Kon Tum province, period 2018 – 2020
THÔNG BÁO
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử tổng hợp Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum
    Giấy phép số:03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cấp ngày 30/08/2016. 
    Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
    Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân; Điện thoại: 0603.917.445 ; Fax: 0603.913436; Email: ipckontum@gmail.com.
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Duy Tám, Giám đốc Trung tâm.