banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Thông báo tổ chức tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II/2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29-6-2018
Nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào và khơi dậy tinh thần khởi nghiệp để tìm kiếm những dự án, ý tưởng khởi nghiệp khả thi để hỗ trợ, tư vấn khởi nghiệp và tôn vinh tác giả, dự án, ý tưởng xuất sắc. Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tổ chức tiếp nhận, xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II/2018 của tỉnh Kon Tum như sau:

 Đối tượng tham gia là sinh viên, giảng viên các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề và các cá nhân, nhóm cá trên cả nước có dự án, ý tưởng khởi nghiệp tại tỉnh Kon Tum.

Các dự án, ý tưởng khởi nghiệp phải có tính khả thi cao và áp dụng được vào sản xuất, kinh doanh. Khuyến khích các dự án, ý tưởng đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao ...

Dự án, ý tưởng khởi nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (đồng thời bản file về địa chỉ email: htdt.kontum@gmail.com) để tổng hợp, tổ chức xét duyệt, trao Giấy chứng nhận theo quy định.

Thời gian tiếp nhận dự án, ý tưởng khởi nghiệp từ ngày ra thông báo và dự kiến tổ chức xét duyệt từ ngày 27 đến ngày 30/7/2018.

Hồ sơ tham gia xét duyệt gồm: Phiếu đăng ký tham gia xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp; Bản ý tưởng/dự án khởi nghiệp.

Đề cương viết dự án, ý tưởng khởi nghiệp có đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ http://www.skhdt.kontum.gov.vn) và Chuyên mục Khởi nghiệp tại Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum (địa chỉ http://www.kontum.gov.vn)./.

Trần Hạnh
Số lượt xem:601
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC