banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Tình hình đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum trong 6 tháng đầu năm 2018.
25-7-2018
Theo thống kê từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum về tình hình đăng ký doanh nghiệp cho thấy: Trong 6 tháng đầu năm 2018 đã cấp mới cho 121 doanh nghiệp và 63 chi nhánh, văn phòng, địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 785 tỷ đồng. Trong đó: Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới qua mạng điện tử đạt 46,25%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết số 36a/NQ-CP về Chính phủ điện tử. (Mục tiêu Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính phủ điện tử là phấn đấu đạt 10% hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử).

Ngoài ra, trong 6 tháng đầu năm 2018 có 20 doanh nghiệp và 17 chi nhánh, văn phòng đại diện giải thể; Đăng ký tạm ngừng kinh doanh 85 doanh nghiệp. Khóa mã số thuế 38 doanh nghiệp. Tổng số doanh nghiệp giải thể, đăng ký ngừng kinh doanh và bị khóa mã số thuế chiếm tỷ lệ 133,88% so với doanh nghiệp được thành lập mới (162/121 doanh nghiệp). Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cũng đã ban hành 86 quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 81 doanh nghiệp và 05 chi nhánh trực thuộc, với tổng số tiền thuế còn nợ chưa thu được tính đến ngày 31/12/2017 là 5,125 tỷ đồng.

Khắc Quang
Số lượt xem:761
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC