Chủ nhật, ngày 19 tháng 5 năm 2019
THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2669986
Hinh Anh
Hinh Anh
Hinh Anh
ĐẦU TƯ
Phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản (đợt 2) năm 2018.
9/20/2018 7:35:19 AM     
Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết đinh số 950/QĐ-UBND, phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum (đợt 2) năm 2018.

Nhằm đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoáng sản phù hợp với cơ chế kinh tế thị trường đúng theo quy định của Luật Khoáng sản năm 2010. Thực hiện quản lý, khải thác và sử dụng hợp lý, tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững, tăng hiệu quả kinh tế, giảm thiểu các tác động đến môi trường. Đồng thời phát huy tiềm năng khoáng sản, thu hút đầu tư khai thác có hiệu quả nguồn tài nguyên khoáng sản của địa phương, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Các khu vực khoáng sản đưa lựa chọn đưa ra đấu giá phải phù hợp với Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh đã được phê duyệt và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội mỗi địa phương.

Thực hiện đấu giá quyền khai thác khoáng sản đảm bảo đúng quy định của pháp luật về đấu giá quy định tại Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016; Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ; Thông tư liên tịch số 54/2014/TTLT-BTNMT-BTC ngày 09/9/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Bộ Tài chính và các văn bản liên quan khác.

Các khu vực đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh Kon Tum (đợt 2) năm 2018. Gồm 15 khu vực khoáng sản chưa thăm dò (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Thời gian thực hiện trong năm 2018, trường hợp trong năm 2018 chưa thực hiện hết thì được phép đấu giá trong các năm tiếp theo.

Đối tương áp dụng là các cơ quan quản lý nhà nước được giao nhiệm vụ liên quan đến đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản tỉnh được thành lập theo quy định tại khoản 2 điều 12 Nghị định số 22/2012/NĐ-CP của Chính phủ; Các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá quyền khai thác khoáng sản có điều kiện theo quy định của pháp luật.

 Kinh phí thực hiện theo quy định tại Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày 15/75/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá và các văn bản liên quan khác.

Chi tiết tại đây:

Khắc Quang  
Bài liên quan:
Icon  Sửa đổi, bổ sung cơ chế hỗ trợ phát triển các dự án điện gió tại Việt Nam
Icon  Gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp Hàn Quốc về trồng và chế biến các loại dược liệu tại tỉnh Kon Tum
Icon  Thêm một trường hợp được đảm bảo ưu đãi đầu tư
Icon  Nông nghiệp hữu cơ được hưởng ưu đãi, hỗ trợ.
Icon  Triển lãm sâm Ngọc Linh Kon Tum và các dược liệu khác.
Icon  Chủ trương đầu tư Dự án thực hiện ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật, công nghệ, liên kết sản xuất, trồng và kinh doanh các loại cây dược liệu
Icon  Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư quản lý bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây Sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng tại huyện Tu Mơ Rông
Icon  Chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy nước giải khát sâm dây Ngọc Linh; Trà túi lọc sâm dây Ngọc Linh của Công ty CP nước giải khát Ngọc Linh
Icon  Chủ trương đầu tư Dự án sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và trồng dược liệu dưới tán rừng
Icon  Chủ trương khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư dự án: đầu tư quản lý, bảo vệ rừng kết hợp phát triển cây sâm Ngọc Linh và các loại cây dược liệu dưới tán rừng
THÔNG BÁO
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Thong tin Kon Tum
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © Trang thông tin điện tử tổng hợp Xúc tiến đầu tư tỉnh Kon Tum
    Giấy phép số:03/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum cấp ngày 30/08/2016. 
    Cơ quan thiết lập: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
    Địa chỉ: 12 Nguyễn Viết Xuân; Điện thoại: 0603.917.445 ; Fax: 0603.913436; Email: ipckontum@gmail.com.
    Người chịu trách nhiệm chính: Ông Võ Duy Tám, Giám đốc Trung tâm.
Phát triển:TNC