banner
Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Kon Tum
18-3-2019
Ngày 20/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 tỉnh Kon Tum.

Theo đó, tỉnh xác định rõ tăng cường xúc tiến đầu tư là một trong những lĩnh vực đột phá năm 2019 theo Kết luận số 948-KL/TU ngày 02/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, các hoạt động trong Chương trình xúc tiếp đầu tư chủ yếu tập trung, tăng cường liên kết kêu gọi đầu tư từ các doanh nghiệp trong nước, đặc biệt là doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Chú trọng các hoạt động cụ thể để quảng bá cho các dự án thuộc Danh mục thu hút đầu tư của tỉnh giai đoạn 2018-2020 trong các lĩnh vực thế mạnh là nông, lâm nghiệp, điện mặt trời....Tăng cường công tác tuyên truyền và cung cấp thông tin đến môi trường đầu tư, các dự án kêu gọi đầu tư, quy hoạch của tỉnh. Tăng cường đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Kinh phí thực hiện Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2019 thuộc dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh đã giao cho các đơn vị (bổ sung ngoài khi có nhiệm vụ mới) và chương trình xúc tiến đầu tư quốc gia (nếu có).

Chi tiết tại đây: 

Phan Phượng
Số lượt xem:348
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3399721 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC