banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh
10-6-2019
Ngày 28/05/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 529/QĐ-UBND về Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum của Công ty Cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh.

Sau khi điều chỉnh, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 7.407 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án từ năm 2010 đến 2019, dự án hoàn thành và đưa vào sản xuất kinh doanh trong tháng 12/2019.

Các nội dung khác thực hiện theo Giấy chứng nhận số 38121000021 do UBND tỉnh cấp đổi lần thứ 2, ngày 14/02/2015.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết. Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, khoáng sản, lao động, tài chính và các quy định khác có liên quan.

Khắc Quang
Số lượt xem:121
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC