banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 6, ngày 10 tháng 7 năm 2020
Giấy phép khai thác khoáng sản tại thôn Măng La Ktu, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.
10-6-2019
Ngày 28/5/2019, UBND tỉnh đã ban hành Giấy phép số 526/GP-UBND cho phép Công ty cổ phần đầu tư gạch tuynel Đức Bảo được khai thác khoáng sản đất đồi làm vật liệu san lấp và đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường bằng phương pháp lộ thiên trong diện tích dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy gạch - ngói - gốm xây dựng từ đất sét nung tại thôn Măng La Ktu, xã Ngọc Bay, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Diện tích khu vực khai thác 4,6715 ha (46.715 m2). Mức sâu khai thác từ 0 - 05 m đối đất làm vật liệu san lấp; từ 05 - 20 m đối với và đất xét làm vật liệu xây dựng thông thường.

Sản lượng khai thác thực tế đất đồi làm vật liệu san lấp 127.710 m3, đất sét làm vật liệu xây dựng thông thường 165.795,44 m3.

Thời hạn khai thác 06 năm 02 tháng kể từ ký giấy phép.

Công ty cổ phần đầu tư gạch tuynel Đức Bảo có trách nhiệm nộp lệ phí cấp Giấy phép khai thác khoáng sản, các khoản phí, nghĩa vụ tài chính khác có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành; Được hưởng các ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Luật Khoáng sản, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Khắc Quang
Số lượt xem:125
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC