banner
CHẠY THỬ NGHIỆM
Thứ 5, ngày 28 tháng 5 năm 2020
Kon Tum: Thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông
19-10-2019

Chiều ngày 16/7, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 35, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

 

Trình bày Tờ trình về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vinh Tân cho biết, huyện Kon Plông tỉnh Kon Tum được thành lập từ năm 2002, nhưng đến nay chưa có thị trấn trung tâm huyện lỵ. Trung tâm hành chính huyện Kon Plông đã được quy hoạch và đầu tư xây dựng tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày Tờ trình

 

Ngày 05/02/2013, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và Quy hoạch chung đô thị Kon Plông, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đến năm 2030 tại Quyết định số 298/QĐ-TTg. Triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, tỉnh Kon Tum và huyện Kon Plông đã tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã Đắk Long theo định hướng đô thị trung tâm huyện lỵ Kon Plông thuộc vùng kinh tế động lực phía Đông của tỉnh Kon Tum gắn với vùng du lịch sinh thái Măng Đen. Do vậy, kinh tế – xã hội xã Đắk Long đã có bước phát triển nhanh, bền vững.

 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vinh Tân nhấn mạnh, hiện trạng phát triển kinh tế – xã hội và hạ tầng đô thị trên địa bàn xã Đắk Long đã, đang đặt ra nhiều vấn đề mới cần giải quyết như: quản lý kinh tế; quản lý quy hoạch, kiến trúc, xây dựng; quản lý kết cấu hạ tầng kỹ thuật; quản lý dân cư; phòng chống các tệ nạn xã hội; bảo đảm trật tự công cộng, cảnh quan và bảo vệ môi trường. Do vậy, thành lập thị trấn Măng Đen trên cơ sở xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum là cần thiết nhằm tạo lập cơ sở pháp lý cho việc chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý từ chính quyền địa phương ở nông thôn sang chính quyền địa phương ở đô thị trên địa bàn xã Đắk Long, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Đồng thời, tạo lập được môi trường hấp dẫn đầu tư phát triển kinh tế – xã hội và đô thị trên địa bàn để thị trấn Măng Đen phát huy tốt vai trò đô thị động lực phát triển của huyện Kon Plông nói riêng, vùng phía Đông của tỉnh Kon Tum nói chung và đáp ứng được nguyện vọng của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân địa phương.

 

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, việc thành lập thị trấn Măng Đen đã bảo đảm đạt đủ các điều kiện quy định tại Điều 128 Luật Tổ chức chính quyền địa phương; bảo đảm đạt được 04/04 tiêu chuẩn thành lập thị trấn quy định tại Điều 9 Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, gồm: Quy mô dân số; quy mô diện tích tự nhiên; đã được phân loại đạt tiêu chí của đô thị loại V; cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội. Do đó, Chính phủ thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và của Bộ Nội vụ về việc thành lập thị trấn Măng Đen trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số của xã Đắk Long thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra của Ủy ban Pháp luật

 

Trình bày báo cáo thẩm tra Đề án thành lập thị trấn Măng Đen thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật nhất trí với sự cần thiết thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

 

Qua rà soát, đối chiếu, đánh giá toàn bộ tiêu chuẩn về quy mô dân số và diện tích tự nhiên của các đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cho thấy, không có trường hợp nào chưa đạt 50% của cả hai tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số thuộc diện phải tiến hành sắp xếp ngay trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 theo yêu cầu của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Xã Đắk Long thuộc huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đạt 4/4 tiêu chuẩn thành lập thị trấn theo quy định gồm các tiêu chuẩn về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, phân loại đô thị, cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế – xã hội.

 

Tại phiên họp, 100% thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội tham gia biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thành lập thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum

 

Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị Ủy ban Pháp luật tiếp tục phối hợp với Bộ Nội vụ rà soát, hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết về kỹ thuật văn bản trước khi trình Chủ tịch Quốc hội ký ban hành. Nghị quyết sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2019.

 

Bảo Yến – Trọng Quỳnh

Số lượt xem:98
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Người chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm.
Địa chỉ: 12  Nguyễn Viết Xuân; thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone: 02603913436- Fax: 02603913436; Email: ipckontum@gmail.com.
 

 

Phát triển:TNC