banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng CALAMA
27-9-2019
Ngày 10/9/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 971/QĐ-UBND chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng CALAMA của Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Hiếu.

Theo đó, Dự án Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng CALAMA thực hiện tại tiểu khu 476A, thôn Kon Xủ, xã Đắk Long; tiểu khu 491, thôn ViGLơng, xã Hiếu và tiểu khu 432, thôn Măng KRí, xã Ngọc Tem, huyện KonPlông, tỉnh Kon Tum với tổng vốn đầu tư là 136.800.000.000 đồng.

Công ty TNHH Thực Phẩm Quang Hiếu được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời phải thực hiện các điều kiện đối với nhà đầu tư khi triển khai dự án.

Khắc Quang
Số lượt xem:556
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC