banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Thành Trung
25-2-2021

      Ngày 24/02/2021, UBND tỉnh có Quyết định số 128/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Thành Trung.

     Theo đó, Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Thành Trung có các nội dung chính như sau:

     1. Tên dự án đầu tư: Dự án đầu tư khai thác và chế biến khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn 1B, xã Đăk Bla, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

     2. Mục tiêu dự án: Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường.

     3. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 1B và Lô 1A, Cụm công nghiệp Đăk La, xã Đăk La, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

     4. Quy mô dự án:

     - Trữ lượng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường cấp 121 được phê duyệt ở thể tự nhiên: 197.200 m3.

     - Trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu thông thường được phê duyệt ở thể tự nhiên: 622.667 m3.

     - Trữ lượng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường cấp 121 huy động vào thiết kế khai thác ở thể tự nhiên: 174.127 m3.

     - Trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu thông thường huy động vào thiết kế khai thác ở thể tự nhiên: 555.967 m3.

     - Trữ lượng khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường huy động vào thiết kế khai thác ở thể nguyên khai: 256.837,3 m3 (hệ số nở rời đá bằng 1,475).

     - Trữ lượng khoáng sản đất làm vật liệu thông thường huy động vào thiết kế khai thác ở thể nguyên khai: 717.197,4 m(hệ số nở rời đất bằng 1,29).

     - Công suất khai thác và chế biến đá: 10.000 m3/năm ở thể tự nhiên, tương đương 14.750 m3/năm ở thể nguyên khai.

     - Công suất khai thác đất: 36.000 m3/năm ở thể tự nhiên, tương đương 46.440 m3/năm ở thể nguyên khai.

     - Sản phẩm cung cấp: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường và đất san lấp.

     - Quy mô kiến trúc xây dựng: Nhà điều hành diện tích 202 m2; kho chất thải diện tích 25 m2; kho nguyên liệu diện tích 25 m2; khu vực sửa chữa diện tích 90 m2; nhà vệ sinh diện tích 4 m2; trạm cân điện tử 80 tấn; tổ hợp nghiền sàng 81tấn/h, cao 10m, rộng 1.000 m2; trạm biến áp 320kVA.

     - Diện tích mặt đất sử dụng: 62.102 m2, trong đó:

     + Diện tích khai trường: 46.700 m2.

     + Diện tích mặt bằng sân công nghiệp: 15.402 m2.

     5. Tiến độ thực hiện dự án:

     - Tiến độ góp vốn và huy động nguồn vốn: Hoàn thành tháng 6 năm 2021.

     - Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

     + Tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư để được bàn giao mặt bằng: Hoàn thành tháng 6 năm 2021.

     + Tiến độ khởi công, xây dựng các hạng mục công trình: Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 12 năm 2021.

     + Tiến độ hoàn thành đưa dự án vào hoạt động: Từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 5 năm 2039.

     6. Thời hạn hoạt động của dự án: 18 năm 3 tháng kể từ ngày chấp thuận chủ trương đầu tư.

     7. Nhà đầu tư thực hiện dự án

     a) Thông tin nhà đầu tư: Công ty TNHH công nghệ thương mại Thành Trung

    Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 6101258214, do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 23 tháng 4 năm 2019, thay đổi lần thứ nhất ngày 25 tháng 02 năm 2020.

     Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, số 397, đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

     Người đại diện theo pháp luật: Ông CAO VĂN TRUNG

     Sinh ngày: 20/02/1988                              Quốc tịch: Việt Nam

     Chứng minh nhân dân số: 186752240             Ngày cấp: 05/5/2014

     Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An.

     Địa chỉ thường trú: Khối 2, thị trấn Diễn Châu, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.Chổ ở hiện nay: Số 397 đường Duy Tân, phường Duy Tân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

     Điện thoại: 0966.786.333 Chức danh: Chủ tịch công ty kiêm Giám đốc.

     b) Tổng vốn đầu tư của dự án: 14.205.498.946 VNĐ (Mười bốn tỷ, hai trăm lẻ năm triệu, bốn trăm chín mươi tám nghìn, chín trăm bốn mươi sáu đồng). Trong đó: Vốn góp của Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Thành Trung là 14.205.498.946 VNĐ (Mười bốn tỷ, hai trăm lẻ năm triệu, bốn trăm chín mươi tám nghìn, chín trăm bốn mươi sáu đồng), chiếm 100% tổng vốn đầu tư, góp bằng tiền mặt, tiến độ góp vốn hoàn thành tháng 6 năm 2021.

     8. Hình thức lựa chọn nhà đầu tư: Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư, xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

     - Dự án kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại mục 43, Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020. Do đó, Nhà đầu tư khi thực hiện dự án phải đáp ứng các điều kiện của ngành, nghề đầu tư kinh doanh này.

     - Nhà đầu tư thực hiện ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư với Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum theo quy định tại Điều 43 Luật Đầu tư năm 2020.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020.

     - Nhà đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Giao thông Vận tải, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà và các đơn vị có liên quan để thực hiện thủ tục đấu nối giao thông của dự án theo quy định hiện hành.

     9. Công nghệ áp dụng: Hệ thống khai thác tại mỏ áp dụng hệ thống khai thác lớp bằng, một bờ công tác, xúc bốc đất phủ bằng máy xúc thủy lực, phá vỡ đất đá bằng khoan nổ mìn, xúc bốc bằng máy xúc thủy lực vận chuyển bằng ô tô về bãi chế biến sau đó sử dụng công nghệ chế biến bằng tổ hợp nghiền phá đá theo các kích thước khác nhau.

     10. Các ưu đãi, hỗ trợ đầu tư: Dự án được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định của pháp luật hiện hành.

     11. Thời điểm có hiệu lực của văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư: Văn bản này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Công Dinh-ipckontum
Số lượt xem:42
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461223 Tổng số người truy cập: 24 Số người online:
Phát triển:TNC