banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại phía Nam ngã ba sông Sa Thầy - suối Dop thuộc ranh giới xã Ia Dom và xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Mê KôngKon Tum
28-9-2020

     Ngày 28/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 947/QĐ-UBND Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại phía Nam ngã ba sông Sa Thầy - suối Dop thuộc ranh giới xã Ia Dom và xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Mê KôngKon Tum.

     Mục tiêu của dự án Khai thác và chế biến cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường. Sản phẩm Cát, đá (được xay, nghiền từ sạn, sỏi) làm vật liệu xây dựng thông thường.

     Địa điểm thực hiện dự án tại Phía Nam ngã ba sông Sa Thầy- suối Dop thuộc ranh giới xã Ia Dom và xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

     Diện tích mặt đất sử dụng 21.423 m2.

     Tổng vốn đầu tư của dự án 1.931.567.087 VNĐ (Một tỷ, chín trăm ba mươi mốt triệu, năm trăm sáu mươi bảy nghìn, tám mươi bảy đồng).

     Thời hạn hoạt động của dự án 09 năm 01 tháng kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

     Chi tiết tại đây:

 

ipckontum
Số lượt xem:293
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340864 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC