banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thôn Iệc, xã Bờ y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
2-2-2021

     Ngày 02/02, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 84/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng thôn Iệc, xã Bờ y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, dự án khai thác mỏ đá xây dựng Thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Mục tiêu dự án Khai thác và chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn Iệc, xã Bờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. Quy mô dự án với trữ lượng khoáng sản được phê duyệt ở thể tự nhiên Trữ lượng đá xây dựng cấp 121+122 là 800.000 m3.Trữ lượng khoáng sản được phê duyệt quy về thể nguyên khai: 1.180.000 m3 (hệ số nở rời 1,475). Trữ lượng khoáng sản đá nguyên khai được phép khai thác tại mỏ: 150.000m3. Trữ lượng địa chất được phép khai thác: 166.666,7 m3. Trữ lượng khoáng sản đá nguyên khai (sản lượng) còn lại được phép khai thác tại mỏ: 124.349,9 m3.

     Công suất thiết kế khai thác đá: 30.000 mđá ở thể nguyên khai/năm. Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Đá làm vật liệu xây dựng thông thường.Diện tích mặt đất sử dụng: 25.000 m2.Thời hạn thực hiện dự án: 04 năm 5 tháng (đến tháng 6 năm 2025).

     Nhà đầu tư thực hiện dự án Công ty Cổ phần Địa ốc - Thương mại và xây dựng Thành Ngọc. Tổng vốn đầu tư của dự án: 3.500.000.000 đồng (Ba tỷ, năm trăm triệu đồng Việt Nam).

     Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai thực hiện dự án theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết; tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về đầu tư. xây dựng, đất đai, rừng, môi trường, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

     Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Uỷ ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương, nếu Nhà đầu tư không hoàn thành các thủ tục tiếp theo theo quy định, không thực hiện dự án và không có lý do hợp lý, Uỷ ban nhân dân tỉnh sẽ thu hồi văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trên và Nhà đầu tư tự chịu trách nhiệm về các khoản chi phí đã đầu tư.

     Thời hạn khai thác được thực hiện theo Giấy phép khai thác khoáng sản của cơ quan có thẩm quyền. Quá trình khai thác doanh nghiệp khai thác đến đâu hoàn thổ đến đó, không khai thác ngoài khu vực diện tích đã được cấp phép, hạn chế khai thác quá sâu, biến dạng địa hình quá lớn.

     Dự án thuộc danh mục đầu tư kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ thuộc lĩnh vực đầu tư có điều kiện theo quy định tại mục 46, Phụ lục 4 Luật Đầu tư năm 2014. Do đó, dự án phải đáp ứng các điều kiện do ngành quản lý.

    Quá trình thực hiện dự án phải thực hiện nghiêm Luật Biên giới quốc gia số 06/2003/QH11 ngày 17/6/2003; Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày 29/4/2014 về quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Thông tư 43/2015/TT-BQP ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Bộ quốc phòng về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 34/2014/NĐ-CP.

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:49
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3441593 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC