banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đăk Trưa 1,2 của Công ty cổ phần thủy điện Đức Bảo
9-2-2021

     Ngày 09/02, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 108/QĐ-UBND về việc Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đăk Trưa 1,2 của Công ty cổ phần thủy điện Đức Bảo.

     Theo đó, tên dự án đầu tư Thủy điện Đăk Trưa 1,2. Mục tiêu dự án Sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng. Địa điểm thực hiện dự án: suối Đăk Trưa (nhánh cấp 1 bờ trái sông Đăk Psi), thuộc xã Đăk Psi, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

     Quy mô dự án:Thủy điện Đăk Trưa 1: Công suất lắp máy 4,8 MW; Điện lượng trung bình năm 16,89 triệu Kwh; số tổ máy: 02 tổ máy. Thủy điện Đăk Trưa 2: Công suất lắp máy 4,0 MW; Điện lượng trung bình năm 12,66 triệu Kwh; số tổ máy: 02 tổ máy.

     Thời hạn hoạt động của dự án: 50 năm kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư.

     Nhà đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng chế độ báo cáo theo quy định tại Điều 72 Luật Đầu tư năm 2020 và báo cáo đột xuất khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

     Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     Chấp thuận chủ trương đầu tư này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định chủ trương đầu tư số 407/QĐ-UBND ngày 23 tháng 4 năm 2018, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 113/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:37
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3441582 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC