banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Brông Mỹ, xã Đak Môn, huyện Đak Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi.
10-6-2019
Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 522/QĐ-UBND về Chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Brông Mỹ, xã Đak Môn, huyện Đak Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi của hộ kinh doanh Trần Đình Trọng.

Dự án khai thác cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại thôn Brông Mỹ, xã Đak Môn, huyện Đak Glei và thôn Đăk Giá, xã Đăk Ang, huyện Ngọc Hồi với tổng diện tích mặt đất sử dụng 1,22755 ha. Dự án có công suất khai thác ở thể tự nhiên 2.100 m³ cát/năm, tương đương 2.362 m³/năm ở thể nguyên khai; 275 m³ sạn, sỏi/năm ở thể tự nhiên, tương đương 354,75 m³/năm ở thể nguyên khai. Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 672 triệu đồng.

Thời gian hoạt động của dự án lá 9 năm 2 tháng kể từ ngày có quyết định giao đất, cho thuê đất.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời thực hiện các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án.

 

Trần Hạnh
Số lượt xem:143
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC