banner
Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng
18-3-2019
Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 170/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư Dự án khai thác khoáng sản cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường tại điểm mỏ thôn Đăk Tông, xã Ngọc Tụ, huyện Đăk Tô của Công ty TNHH Hoàng Long Hưng.

Dự án khai thác cát, sạn, sỏi làm vật liệu xây dựng thông thường với công suất thiết kế khai thác ở thể tự nhiên là 2.294 m3 cát/năm, 1.216 m3 sạn, sỏi/năm. Công suất thiết kế khai thác ở thể nguyên khai là 2.580,75 m3 cát/năm, 1.568,64 m3 sạn, sỏi/năm.

Diện tích mặt đất sử dụng 5.211,6 m2 với tổng vốn khoảng hơn 1 tỷ đồng. Dự án có thời hạn 6 năm 9 tháng.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời thực hiện các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án.

Trần Hạnh
Số lượt xem:236
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3315568 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC