banner
Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp
18-3-2019
Ngày 17/01/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 70/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp tại thôn Kon Gur xã Đak Blà, thành phố Kon Tum của Công ty Cổ phần xây dựng công trình xây dựng Sông Hồng.

Dự án có diện tích mặt đất sử dụng là 0,5 ha. Trữ lượng khai thác địa chất tại mỏ được phê duyệt ở thể tự nhiên là 61.350m3, trữ lượng phê duyệt ở thể nguyên khai 79.755m3, trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác ở thể tự nhiên 53.081m3, trữ lượng huy động vào thiết kế khai thác ở thể nguyên khai là 69.005m3 với sản phẩm là đất làm vật liệu san lấp.

Tổng vốn đầu tư của dự án khoảng 710 triệu đồng và có thời hạn hoạt động là 3 năm 1 tháng kể từ ngày giao đất, cho thuê đất hoặc cấp phép khai thác khoáng sản.

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đồng thời thực hiện các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án./.

Trần Hạnh
Số lượt xem:235
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3315658 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC