banner
Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Chủ trương đầu tư dự án trồng cây cao su
18-3-2019
Ngày 19/02/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 169/QĐ-UBND về chủ trương đầu tư dự án đầu tư trồng cây cao su tại tiểu khu 768,771 xã Ia Đal, huyện Ia H’Đrai của Chi nhánh 716 thuộc Tổng Công ty 15

Dự án thực hiện trồng 148,19 ha cao su để cung cấp sản phẩm mủ cao su. Địa điểm thực hiện dự án tại khoảng 9,10,11 tiểu khu 768 và khoảnh 5,6,7,8 của tiểu tiêu khu 771, xã Ia Đal, huyện Ia H’Đrai. Diện tích mặt đất sử dụng 193,3 ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 20,1 tỷ đồng.  

Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, các quy định của pháp luật có liên quan và làm thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đồng thời thực hiện các điều kiện đối với nhà đầu tư khi thực hiện dự án

Trần Hạnh
Số lượt xem:236
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3315644 Tổng số người truy cập: 27 Số người online:
Phát triển:TNC