banner
Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum
29-5-2019
Ngày 15/4/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 370/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum.

Theo đó, phê duyệt 1.162 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Kon Tum, cụ thể như sau:

TT

Tên đơn vị

Số thủ tục hành chính đơn vị quản lý

Số thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm

1

Ban Quản lý Khu kinh tế

45

45

2

Sở Khoa hoạc và Công nghệ

53

53

3

Sở Công Thương

121

115

4

Sở Xây dựng

60

60

5

Sở Y tế

151

151

6

Sở Tài Nguyên và Môi trường

103

95

7

Sở Nội vụ

93

83

8

Sở Ngoại vụ

1

1

9

Sở Giáo dục và Đào tạo

60

54

10

Sở Giao thông và Vận tải

101

95

11

Sở Kế hoạch và Đầu tư

104

74

12

Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông thôn

116

51

13

Sở Tư pháp

97

9

14

Sở Thông tin và truyền thông

40

40

15

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

104

104

16

Sở Tài chính

20

3

17

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

107

107

18

Văn phòng UBND tỉnh

22

22

 

Tổng cộng

1.402

1.162

Các cơ quan, đơn vị căn cứ danh mục thủ tục hành chính được phê duyệt cung cấp đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính để Trung tâm phục vụ Hành chính công niêm yết, công khai.

Chi tiết tại đây

Trần Hạnh
Số lượt xem:291
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3399698 Tổng số người truy cập: 7 Số người online:
Phát triển:TNC