banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.
31-12-2019
26/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1490/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, nâng cấp nhà máy chế biến tinh bột sắn tại xã Sa Nhơn, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum.

Dự án sau khi điều chỉnh có các nội dung chính sau: Diện tích xây dựng 59.563,434 m2; tổng vốn đầu tư 63.277.340.000 đồng; tiến độ thực hiện giai đoạn 1 (chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và vận hành sản xuất) đến tháng 01 năm 2019 và giai đoạn 2 (xây dựng mới nhà xưởng 01-02) đến tháng 3/2020.

Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum./.

Khắc Quang
Số lượt xem:345
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC