banner
Thứ 4, ngày 30 tháng 9 năm 2020
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông tại Kon Tum của Công ty TNHH Nhựa thông SJ
30-7-2020

     Ngày 27/7/2020 UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 705/QĐ-UBND, Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông tại Kon Tum của Công ty TNHH Nhựa thông SJ.

     Theo đó sau khi điều chỉnh dự án như sau: 

     Điều 1. Điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư số 337/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1278/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum với các nội dung sau:

      1. Điều chỉnh Quy mô đầu tư quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 337/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum như sau:

"Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Nhựa thông và tinh dầu thông.

Công suất thiết kế: Sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông 6.000 tấn sản phẩm /năm”

      2. Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư quy định tại Khoản 6, Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư số 337/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum như sau:

“Tổng vốn đầu tư: 25.569.500.000 VNĐ (Hai mươi lăm tỷ, năm trăm sáu mươi chín triệu, năm trăm ngàn đồng) tương đương khoảng 1.100.000 USD (Một triệu một trăm ngàn đô la Mỹ). Trong đó:

- Vốn góp của Công ty TNHH Nhựa thông SJ: 11.622.500.000 VNĐ (khoảng 500.000 USD) chiếm khoảng 45,46% tổng vốn đầu tư.

- Vốn của Công ty mẹ KNC CO.,LTD AGRICULTURAL CORPORATION: 6.973.500.000 VNĐ (khoảng 300.000 USD) chiếm khoảng 27, 27% tổng vốn đầu tư.

- Vốn vay ngân hàng 6.973.500.000 đồng (khoảng 300.000 USD) chiếm khoảng 27,27% tổng vốn đầu tư."

3. Điều chỉnh Tiến độ thực hiện dự án quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1278/QĐ-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum như sau:

“Tiến độ thực hiện dự án:    

- Năm 2020: Hoàn thành các thủ tục, triển khai xây dựng nhà xưởng và các công trình.

- Năm 2021: Hoàn thành đưa công trình vào hoạt động, sản xuất kinh doanh.”

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1278/QĐ-UBND  ngày 20 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Chi tiết tại đây.

BBT
Số lượt xem:87
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3319810 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC