banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất than sinh học Biochar phục vụ cho ngành nông nghiệp sạch, hữu cơ thân thiện với môi trường và ứng dụng vào khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường
11-11-2020

     Ngày 10/11/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1108/QĐ-UBND  Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất than sinh học Biochar phục vụ cho ngành nông nghiệp sạch, hữu cơ thân thiện với môi trường và ứng dụng vào khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ thân thiện với môi trường, dự án sau khi điều chỉnh có các thông tin như sau.

      Tên dự án sau khi điều chỉnh là Sản xuất than sinh học Biochar, nông nghiệp sạch hữu cơ ứng dụng công nghệ cao Đăk Hà.

     Điều chỉnh Mục tiêu dự án Mở rộng quy mô, nâng cao công suất nhà máy sản xuất than sinh học Biochar; mở rộng quy mô sản xuất nông nghiệp sạch hữu cơ như xây dựng khu sản xuất dưa chuột bao tử, cây ăn quả  theo tiêu chuẩn VietGAP, sản xuất rau thuỷ canh ứng dụng sản phẩm than sinh học Biochar, sản xuất các loại nấm như nấm bào ngư, nấm linh chi…ứng dụng công nghệ cao.

     Điều chỉnh Quy mô đầu tư Sản xuất than sinh học Biochar phục vụ cho ngành nông nghiệp sạch, hữu cơ thân thiện với môi trường (Khu I) Công suất thiết kế 20.000 tấn/năm, Sản phẩm, dịch vụ cung cấp Than sinh học Biochar, Mật độ xây dựng 59,94%, Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ (Khu II) Công suất thiết kế 350 tấn/ha/năm, Sản phẩm cung cấp dưa chuột bao tử, rau, nấm, Mật độ xây dựng: 69,84%.”

     Điều chỉnh Diện tích mặt đất sử dụng dự án diện tích mặt đất sử dụng dự án: 62.886,9 m2, trong đó: Khu Sản xuất than sinh học Biochar: 20.003,1 m2, Khu thực nghiệm sản xuất nông nghiệp hữu cơ: 42.883,8 m2.”

     Điều chỉnh Tổng vốn đầu tư dự án tăng lên 84.151.679.000 đồng (Tám mươi bốn tỷ, một trăm năm mươi mốt triệu, sáu trăm bảy mươi chín ngàn đồng).

     Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 136/QĐ-UBND ngày 28 tháng 02 năm 2017 và Quyết định số Quyết định số 719/QĐ-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum. nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành./.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Thế Đắc-ipckontum
Số lượt xem:113
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461212 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC