banner
Thứ 4, ngày 30 tháng 9 năm 2020
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum
6-8-2020

Ngày 6/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 759/QĐ-UBND, Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Thủy điện Thượng Kon Tum, dự án sau khi điều chỉnh có các thông tin như sau.

 Địa điểm thực hiện dự án: xã Đăk Kôi huyện Kon Rẫy; xã Đăk Tăng, xã Ngọc Tem và xã Măng Cành huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Diện tích đất dự kiến sử dụng: 910,85 ha."

Tổng vốn đầu tư: 9.428.595.832.000 đồng (Chín nghìn, bốn trăm hai mươi tám tỷ, năm trăm chín mươi lăm triệu, tám trăm ba mươi hai nghìn đồng).

Tiến độ thực hiện dự án: từ năm 2010 đến tháng 12 năm 2021.

Các nội dung khác thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000021 do Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum cấp chứng nhận lần đầu ngày 11 tháng 02 năm 2009, cấp thay đổi lần thứ 1 ngày 31 tháng 8 năm 2010. Nhà đầu tư được hưởng ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chi tiết tại đây

 

BBT
Số lượt xem:124
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3319803 Tổng số người truy cập: 17 Số người online:
Phát triển:TNC