banner
Thứ 2, ngày 26 tháng 10 năm 2020
Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại mỏ đá Hồ Đá, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
20-12-2019
Ngày 12/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1406/QĐ-UBND. Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại mỏ đá Hồ Đá, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng với các nội dung sau:

Theo đó, sau khi điều chỉnh, dự án có tên như sau: “Dự án khai thác mỏ đá xây dựng tại mỏ đá Hồ Đá, xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum”.

Công suất khai thác 200.000 m3 đá nguyên khai/năm.

Địa điểm thực hiện tại xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum.

Diện tích đất dự kiến sử dụng khoảng: 19,08 ha.

Tổng vốn đầu tư: 8.800.000.000 đồng (tám tỷ, tám trăm ngàn đồng), 100% vốn của Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng, tiến độ góp vốn năm 2019.

Thời hạn thực hiện dự án: Đến tháng 6 năm 2035.

Các nội dung khác thực hiện theo Giấy chứng nhận đầu tư số 38121000108 ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Công ty Cổ phần Xây dựng công trình Sông Hồng được hưởng ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định hiện hành./.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Khắc Quang
Số lượt xem:655
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3344292 Tổng số người truy cập: 6 Số người online:
Phát triển:TNC