banner
Thứ 2, ngày 18 tháng 1 năm 2021
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đăk Psi 6.
29-5-2019
Ngày 21/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 507/QĐ-UBND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Thủy điện Đăk Psi 6 của Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6.

Sau khi điều chỉnh, dự án do Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6 Đăk Psi làm chủ đầu tư, là đơn vị được tách từ Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Tân Phước. Công suất thiết kế 12 MW, điện lượng trung bình năm 42,086 triệu kWh. Tổng vốn đầu tư khoảng 396,133 triệu đồng. Dự kiến đến tháng 10/2020 dự án đi vào vận hành, sản xuất kinh doanh.

Nhà đầu tư có trách nhiệm triển khai dự án đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ cam kết. Tuân thủ các quy định hiện hành về đầu tư, môi trường, đất đai, xây dựng, khoáng sản, lao động, nghĩa vụ tài chính và các quy định khác có liên quan.

Trần Hạnh
Số lượt xem:286
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3399730 Tổng số người truy cập: 1 Số người online:
Phát triển:TNC