banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Thống nhất chủ trương khảo sát dự án trồng cây keo tai tượng và ươm giống từ thiện phủ xanh đất trống đồi trọc trên đại bàn tỉnh Kon Tum
21-1-2021

     Ngày 21/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Công văn số 248/UBND-KTTH, về việc xin chủ trương giao đất trồng rừng tập trung, trồng cây keo tai tượng gỗ lớn nhập ngoại (Úc) và ươm giống từ thiện phủ xanh đất trống đồi trọc tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum hoan nghênh và ủng hộ đề xuất triển khai dự án Trồng cây keo tai tượng gỗ lớn nhập ngoại (Úc) và ươm giống từ thiện phủ xanh đất trống đồi trọc tỉnh Kon Tum của Công ty TNHH MTV Mắc Ca HQO; việc triển khai dự án trên phù hợp với chủ trương, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Kon Tum.

     Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát quỹ đất lâm nghiệp phù hợp (bao gồm đất đã giao cho các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp, Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ) để giới thiệu cho Công ty TNHH MTV Mắc Ca HQO nghiên cứu, khảo sát thực hiện dự án. Chủ động tổ chức làm việc, hỗ trợ, hướng dẫn Công ty TNHH MTV Mắc Ca HQO để tiến hành khảo sát tại các địa phương, thống nhất địa điểm thực hiện dự án; kết quả báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất giới thiệu địa điểm để nhà đầu tư lập thủ tục đầu tư theo quy định (hoàn thành trong tháng 02 năm 2021).

     Công ty TNHH MTV Mắc Ca HQO phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị, địa phương có liên quan để tiến hành khảo sát địa điểm thực hiện dự án, lập thủ tục trình cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định.

 

Công Dinh - ipckontum
Số lượt xem:82
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461230 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC