banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Kế hoạch triển khai Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20-5-2019
Ngày 09/4/2019, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Kế hoạch số 776/KH-UBND triển khai Đề án Tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh.

Đề án nhằm mục đích tăng cường các hoạt động thông tin, tuyên truyền về vị trí, vai trò của ngành du lịch trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giới thiệu tiềm năng phát triển du lịch, sản phẩm văn hóa đặc sắc của địa phương đến với du khách trong trong và ngoài nước về điểm đến "An toàn - Thân thiện - Chất lượng". Truyền thông quảng bá hình ảnh, văn hóa, đất nước, con người Kon Tum, Việt Nam, xây dựng hình ảnh thương hiệu du lịch tỉnh Kon Tum nói riêng và Việt Nam nói chung với du khách trong và ngoài nước.

Nội dung tuyên truyền bao gồm:

Thứ nhất: Thông tin tuyên truyền về quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội dung và kết quả thực hiện các chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án của Nhà nước về phát triển du lịch và quy tắc ứng xử văn minh trong lĩnh vực du lịch.

Thứ hai: Tuyên truyền vai trò quan trọng của việc phát triển du lịch là mang lại nguồn lợi cho tỉnh nhà; đồng thời, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, xây dựng hình ảnh du lịch Kon Tum thân thiện và mến khách.

Thứ ba: Thông tin, tuyên truyền về các sản phẩm du lịch nổi trội, khác biệt, có khả năng cạnh tranh cao, mang thương hiệu quốc gia, tỉnh Kon Tum nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh của du lịch Kon Tum nói riêng và Việt Nam nói chung trên thị trường du lịch trong nước và quốc tế.

Thứ tư: Tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm về các mô hình, các điển hình thành công tiêu biểu trong phát triển du lịch, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tạo nhiều việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo động lực cho các ngành, lĩnh vực khác phát triển, đem lại hiệu quả nhiều mặt về kinh tế, văn hóa, xã hội, chính trị, đối ngoại và quốc phòng, an ninh./.

Chi tiết tại đây: 

Trần Hạnh
Số lượt xem:325
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3441573 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC