banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum – Măng Đen.
22-1-2019
Ngày 20/12/2018, UBND tỉnh Kon Tum đã Phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu xây dựng xây dựng (tỷ lệ 1/2.000) Khu phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum - Măng Đen tại khu A, AB, B theo các Quyết định số 1422/QĐ-UBND, 1424/QĐ-UBND, 1426/QĐ-UBND.

Khu phát triển sản xuất nông nghiệp VinEco Kon Tum - Măng Đen có tính chất là khu phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, kết hợp du lịch tham quan. Có phạm vi ranh giới cụ thể như sau:

- Khu A thuộc địa bàn xã Măng Cành, huyện Kon Plông có diện tích khoảng 169,80 ha. Phạm vi ranh giới phía Bắc giáp rừng sản xuất, phía Đông giáp rừng sản xuất và khu dân cư, Tây giáp sông Đăk SNghé, phía Nam giáp dự án khu AB.

- Khu AB thuộc địa bàn xã Măng Cành, huyện Kon Plông có diện tích khoảng 178,12 ha. Phạm vi ranh giới phía Bắc giáp khu A, phía Đông giáp đường quy hoạch ĐH34, Tây giáp sông Đăk SNghé, phía Nam giáp khu B.

- Khu B thuộc địa bàn xã Măng Cành,  Đăk Long, huyện Kon Plông có diện tích khoảng 163,31 ha. Phạm vi ranh giới phía Bắc giáp khu AB, phía Đông giáp đất sản xuất, Tây giáp sông Đăk SNghé, phía Nam giáp đất rừng.

Chi tiết tại đây: QĐ 1422; QĐ 1424; QĐ 1426

 

Trần Hạnh
Số lượt xem:321
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340899 Tổng số người truy cập: 15 Số người online:
Phát triển:TNC