banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Quy định suất đầu tư tối thiểu đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2-5-2019
Ngày 15/2/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 341/UBND-HTĐT về suất đầu tư tối thiểu đối với dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

  Theo đó, suất đầu tư tối thiểu đối với dự án đầu tư trên địa bàn làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư như sau:

1. Suất đầu tư tối thiểu áp dụng cho từng lĩnh vực đầu tư và địa bàn cụ thể, được tính theo công thức: I = Ic x Kv

Trong đó:

- I: Suất đầu tư tối thiểu.

- Ic: Suất đầu tư tối thiểu chung.

- Kv: Hệ số điều chỉnh theo vùng.

+ Khu vực I (Bao gồm các phường thuộc thành phố Kon Tum): Kv =1;

+ Khu vực II (Bao gồm các xã thuộc thành phố Kon Tum và các huyện Đăk Tô, Đăk Hà, Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Kon Rẫy): Kv = 0,8;

+ Khu vực III (Bao gồm các huyện Ia H’Drai, Tu Mơ Rông, Kon Plông): Kv = 0,7.

2. Suất đầu tư tối thiểu chung:

TT

Lĩnh vực

Đơn vị tính

Ic

Ghi chú

I

Nông, lâm nghiệp

 

 

 

1

Chăn nuôi gia súc, gia cầm

 

 

 

1.1

Chăn nuôi lợn

Tỷ đồng/ha

7,0

Quy mô đàn lợn khoảng 1.000 con/ha

1.2

Chăn nuôi trâu, bò

Tỷ đồng/ha

6,0

Quy mô đàn khoảng 200 con/ha

1.3

Chăn nuôi dê

Tỷ đồng/ha

4,0

Quy mô đàn khoảng 600 con/ha

1.4

Chăn nuôi gia cầm

Tỷ đồng/ha

5,0

Quy mô đàn khoảng 50.000 con/ha

2

Trồng rừng và chăm sóc rừng

Tỷ đồng/ha

67,7

 

3

Trồng dược liệu dưới tán rừng

Tỷ đồng/ha

3,5

 

4

Trồng trọt ứng dụng công nghệ cao

Tỷ đồng/ha

3,5

 

5

Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tỷ đồng/ha

5,5

 

5

Lĩnh vực nông nghiệp khác

Tỷ đồng/ha

1,5

 

6

Xây dựng nhà màng, nhà kính ứng dụng công nghệ cao

Triệu đồng/m2 xây dựng

0,4

 

II

Công nghiệp

 

 

 

1

Sản xuất, chế biến thực phẩm

 

 

 

1.1

Nhà máy chế biến rau, quả, trái cây các loại

Tỷ đồng/ha

15

 

1.2

Nhà máy chế biến tinh bột

Tỷ đồng/ha

6,5

 

1.3

Nhà máy chế biến xuất khẩu thịt gia súc

Tỷ đồng/ha

10,0

 

2

Sản xuất đồ uống

Tỷ đồng/ha

15,0

 

3

Sản xuất các sản phẩm chế biến sâu từ mủ cao su

Tỷ đồng/ha

6,0

 

4

Chế biến cà phê bột, cà phê hòa tan

Tỷ đồng/ha

4,0

 

5

Chế biến gỗ từ rừng trồng và gỗ cao su

Tỷ đồng/ha

5,0

 

6

Nhà máy thủy điện

Tỷ đồng/MW

30

 

7

Nhà máy điện mặt trời

Tỷ đồng/MW

20

 

8

Nhà máy điện gió

Tỷ đồng/MW

45

 

III

Văn phòng, thương mại, dịch vụ, du lịch

 

 

 

1

Trung tâm thương mại (số tầng ≤ 7 tầng)

 

 

 

1.1

Số tầng ≤ 5 tầng

Triệu đồng/m2 sàn

6,6

 

1.2

Số tầng ≤ 7 tầng

Triệu đồng/m2 sàn

8,5

 

2

Kinh doanh xăng dầu

Tỷ đồng/0,1 ha

2,5

Không tính tiền đất

3

Đầu tư xây dựng chợ

 

 

 

3.1

Xây dựng chợ đô thị (đối với 01 chợ hạng 3 vùng nội thị)

Tỷ đồng/0,1 ha

3,5

 

3.2

Xây dựng chợ nông thôn (đối với 01 chợ hạng 3 vùng nông thôn)

Tỷ đồng/0,1 ha

2,5

 

4

Du lịch sinh thái

Tỷ đồng/ha

20

Chỉ tính phần diện tích đất, mặt nước thuê

IV

Phát triển đô thị

 

 

 

1

Xây dựng hạ tầng khu đô thị

 

 

Đối với các công trình: Nhà ở, thương mại dịch vụ, hạ tầng xã hội…, thực hiện theo suất vốn đầu tư do Bộ Xây dựng ban hành

1.1

Xây dựng khu đô thị quy mô từ 20 đến 50 ha

Tỷ đồng/ha

9,278

1.2

Xây dựng khu đô thị quy mô từ 50 đến 100 ha

Tỷ đồng/ha

8,772

1.3

Xây dựng khu đô thị quy mô từ 100 đến 200 ha

Tỷ đồng/ha

8,265

2

Khu dân cư mới

Tỷ đồng/ha

7,718

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế, UBND các huyện và thành phố căn cứ suất dự án đầu tư tối thiểu nêu trên để kiểm tra nhu cầu, hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư của dự án và tham mưu UBND tỉnh lựa chọn nhà đầu tư đảm bảo quy định của Luật đầu tư và các quy định có liên quan. Ngoài ra, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm kiểm tra suất đầu tư đối với từng dự án đầu tư do UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, tổ chức đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư…     

Chi tiết tại đây: 

Trần Hạnh
Số lượt xem:496
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461186 Tổng số người truy cập: 4 Số người online:
Phát triển:TNC