banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
2-5-2019
Ngày 17/4/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 359/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum.
Thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum có tên giao dịch tiếng Anh là The Public Administration Service Center Ò Kon Tum Province. Là đơn vị hành chính đặc thù thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, có con dấu để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu sự chỉ đạo, điều hành, quản lý trực tiếp của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trung tâm Phục vụ hành chính công có trụ sở làm việc đặt tại thành phố Kon Tum. Trung tâm có chức năng là đầu mối tập trung thực hiện các nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan cấp tỉnh đối với các tổ chức và cá nhân; tham mưu công tác quản lý nhà nước về kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum; thực hiện các chức năng thông tin, công báo, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và hỗ trợ thủ tục đầu tư.

 Về cơ cấu tổ chức, Trung tâm có Giám đốc là Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh kiêm nhiệm và 02 Phó Giám đốc là lãnh đạo cấp phòng thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và 03 bộ phận: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả; Bộ phận Kiểm soát thủ tục hành chính và Bộ phận Thông tin. Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh bổ nhiệm.

 Biên chế của Trung tâm là biên chế công chức, số lượng người làm việc (biên chế sự nghiệp) được cấp có thẩm quyền giao và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Trung tâm còn có các nhân sự là công chức, viên chức do các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, đơn vị ngành dọc cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh cử đến làm việc theo quy định tại Nghị định 61/2018/NĐ-CP./.

Chi tiết tại đây:

Trần Hạnh
Số lượt xem:500
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461211 Tổng số người truy cập: 21 Số người online:
Phát triển:TNC