banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Thống nhất chủ trương khảo sát và lập dự án đầu tư phát triển nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Kon Tum
20-1-2021

     Ngày 20/1, Ủy ban nhân dân tỉnh đã có Văn bản số 224/UBND-NNTN Thống nhất chủ trương khảo sát và lập dự án đầu tư phát triển nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao trên địa bbàn tỉnh Kon Tum.

     Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất chủ trương để Công ty cổ phần Đường Kon Tum tiến hành khảo sát, lập dự án đầu tư phát triển vùng nguyên liệu mía ứng dụng công nghệ cao, gắn với chế biến đa dạng hóa sản phẩm từ mía và phát điện sinh khối tại các huyện: Đăk Tô, Kon Rẫy, Ia H’Drai.

     Sau khi hoàn thành đợt khảo sát, đề nghị Công ty cổ phần Đường Kon Tum gửi kết quả và nội dung đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đến Sở Nông nghiệp và  Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

     Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện: Đăk Tô, Kon Rẫy, Ia H’Drai trên cơ sở chức năng nhiệm vụ được giao quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện theo quy định để Công ty cổ phần Đường Kon Tum thực hiện khảo sát, lập dự án đầu tư.

     Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, làm đầu mối liên hệ, phối hợp Công ty cổ phần Đường Kon Tum tiến hành khảo sát trên địa bàn tỉnh. Tiếp nhận kết quả khảo sát, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét các đề xuất kiến nghị của Công ty cổ phần Đường Kon Tum, tổng hợp, rà soát bổ sung nội dung tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương, định hướng phát triển mía đường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng 2030; các trình tự thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định của pháp luật.

 

Quốc Phương-ipckontum
Số lượt xem:68
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461196 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC