banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Thống nhất chủ trương Công ty Cổ phần Tập đoàn MaVin nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư Dự án Tổ hợp chăn nuôi và chế biến xuất khẩu quy mô siêu lớn (Mega Farm) tại huyện Đăk Hà, Sa Thầy và một số huyện khác trên địa bàn tỉnh
21-12-2020

     Ngày 18/12, UBND đã có Văn bản số 4651/ UBND-KTTH, theo đó UBND tỉnh Thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Tập đoàn MaVin nghiên cứu, khảo sát và tìm hiểu cơ hội đầu tư Dự án Tổ hợp chăn nuôi và chế biến xuất khẩu quy mô siêu lớn (Mega Farm) tại huyện Đăk Hà, Sa Thầy và một số huyện khác trên địa bàn tỉnh.

     Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Sa Thầy và các đơn vị có liên quan tích cực đồng hành cùng doanh nghiệp, hướng dẫn Công ty Cổ phần Tập đoàn MaVin triển khai các hoạt động khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư và lập thủ tục đầu tư theo đúng quy định; đồng thời báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả khảo sát và đề xuất xử lý kiến nghị của Tập đoàn.

Diệu Linh-ipckontum
Số lượt xem:86
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3441590 Tổng số người truy cập: 10 Số người online:
Phát triển:TNC