banner
Thứ 3, ngày 4 tháng 8 năm 2020
Tỉnh Kon Tum tổ chức lớp bồi dưỡng kỹ năng xúc tiến đầu tư
30-8-2019
Thực hiện Chương trình hành động triển khai thực hiện 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 trên địa bàn tỉnh và Chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2019. Ngày 27/8/2019, tại thành phố Kon Tum, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Lớp bồi dưỡng kỹ năng xúc tiến đầu tư.

Ông. Ngô Việt Thành – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Ông. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Tới tham dự lớp bồi dưỡng có Ông. Ngô Việt Thành - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông. Ngô Văn Giang - Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ Kinh tế - Kế hoạch thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ông. Lê Văn Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền Trung trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư và gần 100 cán bộ, công chức, viên chức thuộc các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố.

 

Ông. Lê Minh Dương - Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền Trung trực thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư chia sẻ nội dung bồi dưỡng

Lớp bồi dưỡng tập trung vào một số vấn đề để góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác xúc tiến đầu tư, hướng đến sự chuyên nghiệp hơn trong công tác tổ chức sự kiện và xây dựng tài liệu xúc tiến đầu tư như: Một số vấn đề cơ bản về xúc tiến đầu tư, kỹ năng tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và kỹ năng xây dựng bộ tài liệu xúc tiến đầu tư chuyên nghiệp và hiệu quả. 

Lớp bồi dưỡng kỹ năng xúc tiến đầu tư diễn ra trong 01 ngày 27/8. 

Trần Hạnh
Số lượt xem:453
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

Phát triển:TNC