banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Tình hình đầu tư nước ngoài năm 2018 của tỉnh Kon Tum
18-3-2019
Tính đến hết năm 2018, tỉnh Kon Tum đã thu hút được 10 dự án có vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 08 dự án còn hiệu lực với tổng mức vốn đăng ký 1.559,358 tỷ đồng (trong năm 2018 đã cấp phép đầu tư cho 01 dự án với tổng vốn đăng ký 45,4 tỷ đồng).

Các dự án đã được cấp phép đầu tư còn hiệu lực tập trung chủ yếu vào lĩnh vực nông lâm nghiệp chiếm 90,7% tổng vốn đăng ký đầu tư, lĩnh vực Thương mại – dịch vụ chiếm 6,4% tổng vốn đăng ký đầu tư và lĩnh vực công nghiệp chiếm 2,9 % tổng vốn đăng ký đầu tư. Các quốc gia đầu tư vào tỉnh Kon Tum, đứng đầu là Trung Quốc chiếm 68,75% tổng vốn đăng ký, tiếp theo là Hàn Quốc chiếm 22,13%, Thái Lan chiếm 6,41%, Pháp chiếm 2,07% và cuối cùng là Úc chiếm 0,64%. Các dự án chủ yếu tập trung đầu tư vào địa bàn huyện Kon Plông, Kon Rẫy, Đăk Tô, Đăk Glei, Đăk Hà, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Tu Mơ Rông, Khu Công nghiệp Hòa Bình. Cụ thể:

- Dự án trồng rừng nguyên liệu phục vụ cho nhà máy chế biến trên địa bàn tỉnh của Công ty TNHH Cổ phần InnovGreen, Hồng Kông (Công ty Trung Quốc) có tổng mức vốn đăng ký 1.072 tỷ đồng;

- Dự án nông trại hữu cơ tổng hợp sản xuất rau củ quả xứ lạnh xuất khẩu trên địa bàn xã Đăk Long, huyện Kon Plông của Công ty Kon Tum Bellest (Công ty có vốn góp của nhà đầu tư Hàn Quốc) có tổng mức đăng ký đầu tư 269,7 tỷ đồng.

- Dự án Nhà máy sản xuất, chế biến nhựa thông, dầu thông tại Kon Tum của Công ty TNHH Nhựa Thông SJ (Công ty Hàn Quốc) với tổng vốn đăng ký đầu tư 45,4 tỷ.

- Dự án trồng cây Việt quất dưới tán rừng tại thôn Măng Đen, xã Đắk Long, huyện Kon Plông của Công ty TNHH Kon Tum Bellest (Công ty có vốn góp của nhà đầu tư Hàn Quốc) với tổng vốn đăng ký đầu tư 30 tỷ đồng.

- Dự án Nhà máy cấp nước sạch Đăk Tô của Công ty TNHH Utility Water (Công ty Thái Lan) với tổng vốn đăng ký đầu tư 100 tỷ đồng.

- Dự án sản xuất sản phẩm nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế của Công ty TNHH một thành viên Viet Natura và Ông Marc Binet (quốc tịch Pháp) với tổng vốn đăng ký 20,044 tỷ đồng.

- Dự án Trang trại hữu cơ theo tiêu chuẩn quốc tế của Công ty TNHH BIOPHAP (Công ty có vốn góp của nhà đầu tư Pháp) với tổng vốn đăng ký đầu tư 12,214 tỷ đồng.

 - Dự án trang trại nông nghiệp công nghệ cao của Công ty 4 Ways PTY LTD (Công ty Úc) với tổng vốn đăng ký đầu tư 10 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tình hình đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc như  hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài chưa cao; nguồn lực để thực hiện các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư do Trung ương ban hành còn hạn chế; chưa có cơ chế, chính sách phù hợp để tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; phần lớn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều có quy mô nhỏ, hiệu quả sản xuất kinh doanh còn thấp, chưa năng động nên khả năng liên doanh - liên kết với nhà đầu tư nước ngoài gặp nhiều khó khăn; hoạt động xúc tiến đầu tư cũng như quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư của tỉnh chưa mang tính chuyên nghiệp.

 Nguyên nhân chủ yếu là hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến đầu tư còn chồng chéo, bất cập, gây khó khăn về thực hiện các thủ tục cho nhà đầu tư; tỉnh Kon Tum có diện tích đất rộng nhưng địa hình chia cắt mạnh, thời tiết đan xen nhiều kiểu khí hậu; bên cạnh đó hệ thống cơ sở hạ tầng, giao thông, thị trường tiêu thụ... chưa được đầu tư đồng bộ dẫn đến khả năng thu hút đầu tư còn thấp; Kon Tum có vị trí hết sức quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, việc thu hút các nhà đầu tư FDI cần được xem xét kỹ lưỡng, nhất là vấn đề đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, tỉnh Kon Tum đưa ra những định hướng, quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của tỉnh trong thời gian tới, cụ thể: tăng cường xúc tiến thu hút các dự án đầu tư theo hướng có chọn lọc, có chất lượng; tiếp tục phát huy, hiện thực hóa các kết quả bước đầu đã đạt được tại các hội thảo, hội nghị xúc tiến đầu tư; thực hiện các nội dung liên kết giữa các địa phương để đẩy mạnh thu hút dự án đầu tư nước ngoài vào các ngành, lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh; tiếp tục thực hiện mời gọi các nhà đầu tư của Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Úc, Thái Lan,... đầu tư vào các lĩnh vực tiềm năng của tỉnh; tập trung cải thiện môi trường đầu tư thông qua việc nâng cao chỉ số năng lực cạnh canh tranh cấp tỉnh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; tập trung đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư nước ngoài để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài trong quá trình đầu tư tại tỉnh; tiếp tục rà soát, lập và phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch ngành, địa phương nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu cơ hội đầu tư của nhà đầu tư nước ngoài; đa dạng hóa hình thức đầu tư, khuyến khích và tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng theo hình thức PPP; khuyến khích, tạo điều kiện và tăng cường sự liên kết giữa các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài với nhau và với các doanh nghiệp trong nước; đa dạng hóa hình thức xúc tiến đầu tư; tăng cường xúc tiến đầu tư thông qua hoạt động đối ngoại, hợp tác với các cơ quan, tổ chức ngoại giao, kinh tế, thương mại của Việt Nam; lấy hoạt động xúc tiến đầu tư tại chỗ làm trọng tâm để kêu gọi đầu tư nhằm giảm chi phí và tăng cơ hội tiếp cận thông tin, dự án đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài; xây dựng các chương trình, chính sách để nâng cao năng lực của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh qua đó đáp ứng các yêu cầu hợp tác và hội nhâp quốc tế.

Phan Phượng
Số lượt xem:665
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461210 Tổng số người truy cập: 22 Số người online:
Phát triển:TNC