banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG.
13-8-2020
CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO ĐỊA BÀN HUYỆN KON PLÔNG.
Ảnh minh họa

1. DỰ ÁN KHÁCH SẠN 5 SAO HUYỆN KON PLÔNG TỈNH KON TUM.

File đính kèm chi tiết dự án : 

                                                        5saoMangDen KonTum.doc

                                                         5starhoteMangDenEN.doc

Sơ đồ trích lục vị trí kèm theo : khachsan5saokonplong.png

 

2. DỰ ÁN SÂN BAY TAXI MĂNG ĐEN, HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM.

File đính kèm chi tiết dự án : 

                                                    DuankeusanbaytaxiMangDenkonplong.doc

                                                    MangDenTAXIAIRPORT EN.doc

Sơ đồ  trích lục vị trí kèm theo : san bay taxi(2).png

 

3. DỰ ÁN SÂN GOLF HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM.

File đính kèm chi tiết dự án : 

                                                     GolFKonplong.doc

                                                     golfcourseKonplongEN.doc

Sơ đồ trích lục vị trí kèm theo : sangolf.png

 

4. DỰ ÁN SĂN BẮN THÚ NUÔI HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM.

File đính kèm chi tiết dự án : 

                                                  Du an san ban thu nuoi Mang Den(2).doc

                                                   Duansanbanthunuoi - MangDen EN.doc

Sơ đồ trích lục vị trí kèm theo : sanbanthunuoi

 

5. DỰ ÁN KHU DU LỊCH SINH THÁI TỔNG HỢP MĂNG ĐEN, HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM.

File đính kèm chi tiết dự án : TohopduLichsinhthaiMangDen.doc

                                                         TohopdulichsinhthailangEN.doc

Sơ đồ trích lục vị trí kèm theo : sinhthaitohopmangden.png

6. DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO - HUYỆN KON PLÔNG, TỈNH KON TUM.

 

File đính kèm chi tiết dự án : DU AN NONG NGHIEP CONG NGHE CAO.doc

 

Sơ đồ trích lục vị trí kèm theo :SODOTRICHLUCNONGNGIEPCONGNGHECAO.doc

ipckontum
Số lượt xem:544
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340938 Tổng số người truy cập: 16 Số người online:
Phát triển:TNC