banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ TỈNH
13-8-2020
CÁC DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ VÀO KHU KINH TẾ TỈNH
Ảnh minh họa

1. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XẬY DỰNG HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP BỜ Y 

KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM.

 

Chi tiết dự án kèm theo : Ha tang khu cong nghiep Bo y.doc

                                          Ha tang Khu cong nghiep Bo Y EN.doc

Sơ đồ trích lục vị trí dự án kèm theo : Ha tang khu cong nghiep bo y.png

 

2. DỰ ÁN CHỢ BIÊN GIỚI KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM.

 

Chi tiết dự án kèm theo :  Du an cho bien gioi.doc

                                         Du an cho bien gioi EN.doc

Sơ đồ trích lục vị trí dự án kèm theo : Cho bien gioi.jpg

 

3. DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT XĂM LỐP XE KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM.

 

Chi tiết dự án kèm theo :Du an xay dung nha may sx sam lop xe.doc

                                       Du an xay dung nha may sx sam lop xe-EN doc

Sơ đồ trích lục vị trí dự án kèm theo : xay dung nha may sx sam lop xe.png

 

 
4. DỰ ÁN KHU THƯƠNG MẠI MIỄN THUẾ KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM.
 
 
Chi tiết dự án kèm theo : Khu thuong mai mien thue cua khau.doc

                                         Khu thuong mai mien thue cua khau-EN.doc

Sơ đồ trích lục vị trí dự án kèm theo : Khu mien thue cua khau.jpg

 

5. DỰ ÁN NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỖ XUẤT KHẨU KHU KINH TẾ CỬA KHẨU QUỐC TẾ BỜ Y, HUYỆN NGỌC HỒI, TỈNH KON TUM.

 

Chi tiết dự án kèm theo : Du an xay dung nha may sx go xuat khau.doc

                                        Du an xay dung nha may sx go xuat khau EN.doc

Sơ đồ trích lục vị trí dự án kèm theo : Du an nha may sx go xuat khau.png

 

6. DỰ ÁN NHÀ MÁY CHẾ BIẾN THỨC ĂN GIA SÚC CỤM CÔNG NGHIỆP ĐĂK LA, HUYỆN ĐĂK HÀ, TỈNH KON TUM.

 

Chi tiết dự án kèm theo : Du an xay dung nha may che bien thuc an gia suc cum CN Dak La.doc

                                       Du an nha may che bien thuc an gia suc cum CN Dak La.doc

Sơ đồ trích lục vị trí dự án kèm theo : Du an nha may che bien thuc an gia suc cum CN Dak La.png

 

 

ipckontum
Số lượt xem:437
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340866 Tổng số người truy cập: 14 Số người online:
Phát triển:TNC