banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.
2-1-2021

     Ngày 29/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1321/QĐ-UBND Ban hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, Theo đó:

     Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

     Trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị chủ trì đảm bảo tiến độ, chất lượng; chuẩn bị hồ sơ trình đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường vai trò trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh.

     Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng, hiệu quả và tiến độ thực hiện nhiệm vụ.

     Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra, theo dõi chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

     Cụ thể hóa Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh vào chương trình công tác tháng và kế hoạch làm việc của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện.

     Theo dõi, đôn đốc các cơ quan thực hiện nhiệm vụ được giao, hằng tháng có đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiên họp thường kỳ hằng tháng để theo dõi, chỉ đạo.

 

 

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:76
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3441565 Tổng số người truy cập: 7 Số người online:
Phát triển:TNC