banner
Thứ 6, ngày 5 tháng 3 năm 2021
Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Kon Tum.
2-1-2021

     Ngày 29/12, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Quyết định số 1318/QĐ-UBND Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Kon Tum, Theo đó:

     Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2021 của tỉnh Kon Tum.

     Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

     Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Khắc Quang - ipckontum
Số lượt xem:76
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3441606 Tổng số người truy cập: 8 Số người online:
Phát triển:TNC