banner
Thứ 7, ngày 10 tháng 4 năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021
7-1-2021

     Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 ước tăng 9,39% so với năm trước, trong đó: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản tăng 4,32%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng tăng 15,56%; Khu vực Dịch vụ tăng 8,68%; Thuế nhập khẩu, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 5,27%. GRDP bình quân đầu người tăng từ 41,27 triệu đồng năm 2019 lên 46,58 triệu đồng năm 2020.

     Tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh đạt hơn 177 nghìn ha, đạt 103,6% kế hoạch và tăng 3,65% so với năm 2019. Các sản phẩm chủ lực của tỉnh tiếp tục được quan tâm thực hiện. Chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh năm 2010) ước đạt 7.150 tỷ đồng, đạt 100% so với kế hoạch và bằng 112,8% so với cùng kỳ năm 2019.

     Giá cả của một số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định. Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn không có diễn biến bất thường, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu đáp ứng đầy đủ và không bị khan hiếm về số lượng, không tăng giá đột biến, đặc biệt là thời điểm Tết Nguyên đán và thời điểm xảy ra dịch bệnh Covid-19.

     Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện năm 2020 khoảng 3.000 tỷ đồng, đạt 85,6% dự toán, bằng 92,5% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách địa phương ước thực 9.160 tỷ đồng, đạt 82,8% nhiệm vụ chi, bằng 120,6% so cùng kỳ năm trước.

     Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, tình hình thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả khả quan, đến nay, đã thu hút 76 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 7.323 tỷ đồng. Đặc biệt, việc tổ chức khởi công Dự án Chăn nuôi bò sữa tập trung lớn nhất khu vực Tây Nguyên của Tập đoàn TH với diện tích 441 ha, tổng mức đầu tư 2.544 tỷ đồng tại xã Mô Rai, huyện Sa Thầy sau chưa đầy 08 tháng kể từ ngày phê duyệt chủ trương đầu tư là minh chứng rõ nét trong nổ lực thu hút đầu tư, cải cách thủ tục hành chính của tỉnh.

      Công tác đào tạo nghề tiếp tục được duy trì. Công tác giới thiệu, tư vấn giải quyết việc làm có sự chuyển biến tích cực, thông qua nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm đã tạo được thêm nhiều việc làm mới. Công tác giảm nghèo tiếp tục được tập trung chỉ đạo, dự kiến đến cuối năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân giảm 3,5% so với năm 2019 (riêng các huyện nghèo giảm 6-8%/năm). Công tác cứu trợ, chăm sóc nuôi dưỡng tập trung các đối tượng chính sách được thực hiện tốt, chính sách người có công, chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi tiếp tục được quan tâm thực hiện, đặc biệt là công tác hỗ trợ cho các đối tượng, người lao động gặp khó khăn do chịu tác động bởi dịch bệnh Covid-19.

      Quy mô trường lớp được đầu tư, nâng cấp; chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số tiếp tục cải thiện; tỷ lệ thí sinh được công nhận tốt nghiệp kỳ thi quốc gia trung học phổ thông năm 2020 đạt 97,69%. Chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được cải thiện. Công tác phòng chống dịch bệnh được triển khai quyết liệt, đặc biệt là phòng chống dịch bệnh Covid-19. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, hoạt động chào mừng các sự kiện chính trị, ngày lễ, kỷ niệm được tổ chức hiệu quả và an toàn, đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống Covid-19. Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Công tác bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ được quan tâm. Các di tích lịch sử cách mạng, văn hóa và danh thắng tiếp tục được bảo tồn, khôi phục. Các thiết chế văn hóa - thể thao được quan tâm đầu tư. Thể dục thể thao thành tích cao được tập trung phát triển. Khoa học, công nghệ bước đầu đạt một số kết quả. Hệ thống Thông tin - truyền thông được mở rộng và phát huy hiệu quả.

      Công tác sắp xếp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả được chỉ đạo thực hiện; các đơn vị sự nghiệp công lập được sắp xếp hiệu quả. Công tác phòng ngừa và chấn chỉnh vi phạm, thanh tra, kiểm tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh. Lĩnh vực tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế tiếp tục được đẩy mạnh và đạt nhiều kết quả.

     Phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021

     Về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh đạt từ 10% trở lên; Cơ cấu kinh tế: Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản 21-22%; Khu vực Công nghiệp và Xây dựng 28-29%; Khu vực Dịch vụ 43-44%; GRDP bình quân đầu người trên 50 triệu đồng; Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 3.500 tỷ đồng; Tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 20.000 tỷ đồng trở lên; Thành lập mới 380 doanh nghiệp; Giá trị xuất khẩu đạt 162 triệu USD; Trồng mới: 2.000 ha cây ăn quả, 400 ha cây Mắc Ca, 500 ha Sâm Ngọc Linh và 2.000 ha các cây dược liệu khác; Xây dựng thêm 01 sản phẩm tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm quốc gia; Tăng tổng đàn bò lên 89.000 con, trong đó bò sữa 5.000 con; Trồng mới 3.000 ha rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng (có tính cây cao su) đạt trên 63,1%; Phấn đấu có thêm 08 xã đạt chuẩn nông thôn mới; khách du lịch đến tỉnh đạt 1,5 triệu lượt; Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%; tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh đạt tiêu chuẩn về môi trường 83%.

      Về văn hóa - xã hội và môi trường: Dân số trung bình năm 2021 khoảng 567.000 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 54%, trong đó đào tạo nghề đạt 38%; Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giảm ít nhất 4%; Phấn đấu nâng tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề lên 30%; Phấn đấu 42% số trường Mầm non, 63% số trường Tiểu học, 44% số trường THCS, 50% số trường THPT đạt chuẩn quốc gia; Số giường bệnh trên một vạn dân (không tính giường trạm y tế xã) đạt 39,6 giường; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 92,5%; Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể thấp còi còn dưới 35,6%; Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có nhà văn hóa đạt 55%; tỷ lệ thôn, làng, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa đạt 84%; Tỷ lệ hộ gia đình ở đô thị sử dụng nước sạch đạt 75%; Tỷ lệ hộ gia đình ở khu vực nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 91%; Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất ở đạt 98,5%; Tỷ lệ hộ đồng bào dân tộc thiểu số có đất sản xuất đạt 93%.

     Về quốc phòng, an ninh: Đến năm 2021, có trên 70% xã, phường, thị trấn mạnh về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; 70% xã, phường, thị trấn, khu dân cư, cơ quan, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

     Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

     Cơ cấu lại mạnh mẽ ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có hiệu quả, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng, phù hợp với tình hình biến đổi khí hậu, nhất là chuyển đổi cây trồng, vật nuôi. Chủ động phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả các dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tập trung phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn và sản phẩm chủ lực của tỉnh. Triển khai quyết liệt các giải pháp ngăn chặn tình trạng chặt phá rừng, tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. 

     Tập trung phát triển Cụm công nghiệp tại thành phố Kon Tum, huyện Đăk Hà, huyện Đăk Tô. Phấn đấu trong năm 2021 thu hút đầu tư 1 nhà máy chế biến dược liệu và 1 nhà máy chế biến gỗ. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp nông thôn, khôi phục và phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp truyền thống, kiện toàn và phát triển mạng lưới cơ khí phục vụ nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện đồng bộ các biện pháp đẩy mạnh xuất khẩu, mở rộng thị trường, khai thác tốt những thị trường hiện có và thị trường tiềm năng để gia tăng kim ngạch xuất khẩu. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường

     Nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách nhà nước, bảo đảm thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tập trung chống thất thu, chuyển giá và nợ đọng thuế. Giám sát chặt chẽ các khoản chi từ ngân sách nhà nước, bảo đảm triệt để tiết kiệm, chống lãng phí, tăng nguồn thu sự nghiệp. Tăng cường quản lý, khai thác, huy động nguồn lực và nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. 

     Xây dựng Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng, tuân thủ đúng quy định của Luật Quy hoạch và phát huy tốt nhất các tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Rà soát, xây dựng Đề án các vùng kinh tế động lực của tỉnh để tập trung đầu tư tạo sự lan tỏa cho các địa phương trên địa bàn tỉnh. Tập trung huy động, khai thác nguồn vốn đầu tư để đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là đô thị thành phố Kon Tum. Đẩy mạnh triển khai các dự án chỉnh trang đô thị kết hợp khai thác quỹ đất; quy hoạch và đầu tư hạ tầng kỹ thuật, hình thành các khu đô thị mới​. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công gắn với kiểm soát chặt chẽ chất lượng công trình; thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, tạo điều kiện để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư chiến lược.

     Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về quản lý trật tự đô thị, xây dựng và bảo vệ môi trường, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về quản lý trật tự đô thị, xây dựng và tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường. Chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác cảnh báo, dự báo thiên tai; đồng thời, rà soát, củng cố các lực lượng, phương tiện, vật tư, hậu cần để tổ chức tốt công tác phòng chống thiên tai theo phương châm “04 tại chỗ”.

     Tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh (PCI). Tăng cường năng lực và đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư, thúc đẩy khởi nghiệp. Tạo lập môi trường bình đẳng, thông thoáng, thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Cải thiện chỉ số quản trị hành chính công cấp tỉnh (PAPI) và Chỉ số cải cách hành chính tỉnh (PAR INDEX).

     Chú trọng đào tạo nguồn lao động chất lượng cao, lao động gắn với nông nghiệp công nghệ cao, trồng và chế biến dược liệu; Củng cố và nâng cao chất lượng dạy nghề gắn với bố trí, sử dụng và xuất khẩu lao động. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông; triển khai chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới; Củng cố hệ thống cảnh báo dịch, đẩy mạnh các hoạt động giám sát để phát hiện sớm các bệnh dịch mới phát sinh, tổ chức dập dịch kịp thời. Triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách. Thực hiện tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa và hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Rà soát, giải quyết đất ở, đất sản xuất cho người dân theo quy định của pháp luật.

     Nâng cao tính chuyên nghiệp, chất lượng dịch vụ du lịch. Khai thác tối đa tiềm năng lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa, di tích lịch sử, di sản vật thể và phi vật thể... để thu hút du khách. Tăng cường quảng bá, xây dựng và giới thiệu các sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương như du lịch sinh thái, du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng; chú trọng phát triển các môn thể thao chuyên nghiệp, thành tích cao mà tỉnh có thế mạnh.

     Tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW  ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng.

     Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, phương án về đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm; triệt xóa các băng, nhóm tội phạm, các hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, đòi nợ thuê, siết nợ... Tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý, ngăn ngừa, kiềm chế tai nạn giao thông; quản lý, bảo vệ và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tôn giáo, công tác quản lý, bảo vệ rừng; kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm Luật Lâm nghiệp.

     Thực hiện tốt công tác đối ngoại địa phương trong tình hình mới. Củng cố quan hệ, hợp tác toàn diện với các tỉnh giáp biên của Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia và một số tỉnh Đông Bắc Thái Lan phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, tăng cường quan hệ tiếp xúc với một số đại sứ quán các nước tại Việt Nam như: Úc, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc...

 

Thị Hạnh-ipckontum
Số lượt xem:163
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3461191 Tổng số người truy cập: 9 Số người online:
Phát triển:TNC