banner
Thứ 4, ngày 28 tháng 9 năm 2022
Triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh
29-7-2022

Ngày 28/7/2022, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2432/UBND-KGVX về việc triển khai bảo đảm an toàn thông tin cho Trung tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh. 

Theo đó, triển khai Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT ngày 02/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Đề án bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025; Xét đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh: Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ trì, phối hợp với Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu tại Đề án bảo đảm an toàn thông tin cho đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Đối với các địa phương đã xây dựng IOC cấp huyện (nếu có), thực hiện các nhiệm vụ của đơn vị được giao chủ trì triển khai đô thị thông minh theo hướng dẫn tại Quyết định số 1014/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông. 

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng các dịch vụ, tiện ích đô thị thông minh cấp tỉnh, huyện khi có nhu cầu. 

Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả triển khai thực hiện theo quy định./.

 

Thế Đắc - ipcKonTum
Số lượt xem:107
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

4045986 Tổng số người truy cập: 13 Số người online:
Phát triển:TNC