banner
Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Họp Hội đồng xét duyệt các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II năm 2017
23-6-2017
Ngày 22 tháng 05 năm 2017, UBND tỉnh Kon Tum ra Thông báo số 95/TB-HĐ, họp Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh để xét duyệt các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II năm 2017

Tại lần xét duyệt các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt I đã chọn được 11/14 dự án, ý tưởng. Tiếp tục Đợt II qua quá trình sàng lọc và lựa chọn các tiêu chí, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiến hành đánh giá, sơ tuyển đối với 16 dự án, ý tưởng còn lại dựa trên hai yếu tố chính “thị trường”, “đổi mới, sáng tạo” và các tiêu chí được quy định tại Quyết định số 77/QĐ-HĐ ngày 17/4/2017 của Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh. Trong 16 dự án, ý tưởng có 6/16 dự án đủ tiêu chí để được Hội đồng tư vấn hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh để xét duyệt các dự án, ý tưởng khởi nghiệp đợt II.

Thời gian xét duyệt dự án, ý tưởng thực hiện trong 01 buổi, bắt đầu lúc 08h00, thứ 5, ngày 25/5/2017 tại Hội trường Sở Kế hoạch và Đầu tư, Số 12, Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Chi tiết tại đây

Khắc Quang
Số lượt xem:773
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3315566 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC