banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Tăng cường thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
16-11-2015
Tăng cường thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Ảnh minh họa

     Ngày 11/11/2015 UBND tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 2658/QĐ-UBND về việc tăng cường thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum như sau. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thu ngân sách trên địa bàn tỉnh.

     - Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp để hỗ trợ sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của tổ chức các nhân; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư phát triển, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh việc xử lý nợ động xây dựng cơ bản, tăng cương quản lý đầu tư và xử lý nợ động xây dựng cơ bản từ nguồn đầu tư công;

     - Phối hợp với cơ quan thuế triển khai tốt Luật sử đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong việc thu hút đầu tư (nhất là các lĩnh vực tiếp cận đất đai, vốn, thuế, đầu tư, xây dựng…)tạo mọi điều kiện tốt nhất cho các tổ chức cá nhân hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;

     - Tập trung cải cách hành chính, loại bỏ rào cản, đơn giản hóa thủ tục và giấy phép bất hợp lý gây khó khăn cho hoạt đông của doanh nghiệp;

     - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý thu ngân sách trên địa bàn; phối hợp chặt trẽ kịp thời với cơ quan thuế, hải quan, tài chính, kho bạc nhàn nước thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chống thất thu, tăng cường xử lý nợ đọng thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế; chú trọng khai thác, tăng thu ngân sách ở những nguồn thu tiềm năng bù khoản hụt thu, chủ động xây dựng phương án cân đối đảm bảo nguồn bù đắp hụt thu theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

     - Ủy ban nhân dân các cấp, đơn vị dự toán thực hiện nghiêm chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác quản lý chi, ngân sách nhà nước.

     - Ủy ban nhân dân tỉnh yuee cầu Cục Thuế tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ được giao khuẩn trương tổ chức thực hiện nội dung này.

     Chi tiết tại đây:tang cuong thu hut.pdf

Khắc Quang-ipckontum
Số lượt xem:4428
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340913 Tổng số người truy cập: 19 Số người online:
Phát triển:TNC