banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Thực thi điều 6 luật canh tranh trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
6-11-2015

     Để luật canh tranh đi vào thiết thực đối với tất cả doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ngày 03/11/2015, UBND tỉnh Kon Tum có văn bản số 2576/UBND-KTN về việc thực thi điều 6 luật cạnh tranh như sau:

     UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tham mưu UBND tỉnh về điều hành kinh tế xã hội; không thực hiện đề xuất các biện pháp có khả năng vi phạm quy định tại điều 6 Luật canh tranh, gây cản trở canh tranh trên thị trường; cụ thể các hành vi bị cấm đối với cơ quan quản lý nhà nước như sau:

     1. Buộc doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân phải mua bán hàng hóa cung ứng dịch vụ với doanh nghiệp được cơ quan chỉ định, trừ hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước hoặc trong trường hợp khẩn cấp theo quy đinh;

     2. Không phân biệt đối sử giữa các doanh nghiệp;

     3. Ép buộc các hiệp hôi ngành nghề hoặc các doanh nghiệp liên kết với nhau nhằm loại trừ, hạn chế, cản trở doanh nghiệp khác canh tranh trên thị trường;

     4. Các hành vi khác cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp khác của doanh nghiệp.

     ĐÍnh kèm chi tiết văn bản tại đây:

Khắc Quang-ipckontum
Số lượt xem:750
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340910 Tổng số người truy cập: 18 Số người online:
Phát triển:TNC