banner
Thứ 6, ngày 25 tháng 9 năm 2020
Tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017.
9-3-2017
Ngày 21 tháng 02 năm 2017 Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành Thông báo số 19/TB-UBND, về việc Tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017.

Theo đó, đối tượng tham gia là Các thanh niên, sinh viên, học viên tại các trường đại học, cao đẳng, dạy nghề; cá nhân, nhóm cá nhân ở các vùng miền, địa phương trên cả nước có dự án, ý tưởng mong muốn khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Để đảm bảo theo yêu cầu thì các dự án, ý tưởng có tính khả thi và áp dụng được vào sản xuất kinh doanh; khuyến khích các dự án, ý tưởng áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật, đổi mới sáng tạo và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, an toàn.

Các đối tượng tham gia tham khảo mẫu đề cương viết dự án, ý tưởng khởi nghiệp đăng trên Trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu  tư (www.skhdt.kontum.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử tỉnh (www.kontum.gov.vn) để xây dựng dự án, ý tưởng khởi nghiệp. (Mẫu đề cương dự án/Ý tưởng khởi nghiệp tải tại đây)

Hình thức xét duyệt: Các đối tượng tham gia xây dựng các dự án, ý tưởng khởi nghiệp gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum tổ chức xét duyệt. Hội đồng tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum sẽ xem xét và lựa chọn ra ít nhất 50 dự án, ý tưởng khởi nghiệp xuất sắc, có khả năng áp dụng được vào sản xuất kinh doanh để trao Giấy chứng nhận khởi nghiệp và Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp tại Hội nghị triển khai Chương trình khởi nghiệp tỉnh Kon Tum (dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2017); đồng thời, tiếp tục được tư vấn, hỗ trợ để khởi nghiệp.

 Thời gian tiếp nhận dự án, ý tưởng: Bắt đầu từ ngày 25/02/2017 đến ngày 20/3/2017. Thời gian xét duyệt dự án, ý tưởng: Từ ngày 21/3/2017 đến ngày 30/3/2017.

Địa điểm nộp hồ sơ: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum (địa chỉ: Số 12, Nguyễn Viết Xuân, Thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Mọi chi tiết liên hệ với Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, số điện thoại: 0603.859.666 hoặc 0164.2222.789.

Chi tiết văn bản: tại đây

Khắc Quang-ipckontum
Số lượt xem:3806
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ipckontum@gmail.com.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3315558 Tổng số người truy cập: 11 Số người online:
Phát triển:TNC