banner
Thứ 5, ngày 22 tháng 10 năm 2020
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP, ngày 07/8/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
10-11-2015
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP, ngày 07/8/2015 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP, ngày 07/8/2015 của Chính phủ.

     Ngày 09/11/2015 Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 1628/SKHĐT-HTĐT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP, ngày 07/8/2015 của Chính phủ như sau:

     1. Rà soát, hoàn thiện các văn bản pháp luật liên quan thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh để đảm bảo tính thống nhất với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư.

     2. Đánh giá việc thực hiện các quy định về thủ tục đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dưng, môi trường và các thủ tục liên quan khác đang thực hiện theo Nghị quyết số 43/NQ-CP, ngày 06/6/2014 của Chính phủ về một số nhiệm vụ trọng tâm cải cách thủ tục hành chính trong hình thành và thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất để cải thiện môi trường kinh doanh và Quyết định số 231/QĐ-UBND, ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về việc áp dụng, trình tự thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất theo Nghị quyết số 43/NQ-CP, ngày 06/6/2014 của Chính phủ; báo cáo đề xuất phương án hoàn thiện quy định triển khai dự án đầu tư theo hướng đảm bảo tính liên thông, đồng bộ, thông suốt giữa các thủ tục về đất đai, quy hoạch, xây dựng, môi trường đối với thủ tục về đầu tư, tiếp tục cắt giảm về thời gian thực hiện thủ tục, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư thực hiện trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó để Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh, xem xét ban hành trình tự, thủ tục đầu tư trên địa bàn tỉnh trong tháng 11/2015.

     Chi tiết văn bản tại đây: trien khai Nghi quyet so 59.doc

Duy Tám-ipckontum
Số lượt xem:1251
Bài viết liên quan:
TRUNG TÂM XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP TỈNH KON TUM
Địa chỉ: 12 đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Phone:02603910260 - Fax:02603913436 ; Email: ttxtdt.skhdt@kontum.gov.vn.
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Lê Công Dinh - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh.
 

 

3340862 Tổng số người truy cập: 12 Số người online:
Phát triển:TNC